ba4.png

Vliegroutes plan-Wathelet worden afgevoerd

don 23 okt 2014

De ministerraad gaat de vliegroutes van en naar Zaventem opnieuw aanpassen.  In eerste instantie worden de twee routes geschrapt  die de Brusselse rechtbank verboden heeft.  

't Waren het Brussels Gewest en enkele Brusselse gemeenten die samen naar de rechtbank trokken tegen het plan ‘Wathelet’. Volgens hen veroorzaakten 2 vliegroutes abnormaal veel geluidsoverlast. Het gaat om de zogenaamde kanaalroute en de route die de bocht over Etterbeek en Elsene maakt.  De rechter gaf hen begin juli gelijk. Omdat de rechtbank dreigde met een dwangsom van 50 000 euro per dag heeft de ministerraad nu de twee Brusselse vluchten geschrapt. 

Op termijn betekent dit opnieuw een toename van de lawaaihinder boven de Rand.  Dit tot grote ergernis van de burgmeesters.  Zij dringen aan op een duurzame oplossing en een eerlijke spreiding van het vliegverkeer.  26 burgemeesters uit de Rand stuurden daarom deze zomer nog een open brief naar alle partijvoorzitters, de federale en Vlaamse regering.