familie_anoniem.jpg

Pleegzorg Vlaams-Brabant trekt aan alarmbel: “Alsmaar minder pleeggezinnen”

din 21 maa 2023

Pleegzorg Vlaams-Brabant trekt aan de alarmbel. Uit de cijfers blijkt dat er een groot tekort is aan pleeggezinnen in Halle en omstreken. In het Pajottenland en de Zennevallei zijn op dit moment maar liefst 40 kinderen op zoek naar een warme, stabiele thuis. Dat is bijna een derde van de volledige wachtlijst in Vlaams-Brabant en Brussel.

Het tekort aan pleeggezinnen is een algemene trend. Zo blijkt uit cijfers dat alsmaar meer minder gezinnen zich kandidaat stellen. “Dat is gedeeltelijk te verklaren door de toenemende levensduurte van het afgelopen jaar”, verklaart Johan Ieven, algemeen directeur van Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel. “Het leven is duurder, dat zorgt voor bijkomende bezorgdheden in gezinnen. Dit zet mogelijks druk op de overweging om een pleegkind in huis te nemen. Daarom blijven we inzetten op het informeren van mogelijke kandidaat-pleeggezinnen. Pleegzorg zorgt voor een goede match, maar daarbovenop ook voor alle financiële ondersteuning die nodig is om een plaatsing te doen slagen.”

Onze regio telt op dit moment 217 pleeggezinnen, waarvan 174 pleeggezinnen een pleegkind opvangen en 43 pleeggezinnen een volwassene met een mentale beperking. Het aantal pleeggezinnen is al fors gestegen, door onder andere inspanningen van de stad Halle. Desondanks is er een wachtlijst in onze regio. Daarop staan vooral peuters en kleuters. “De kinderen die wachten op een pleeggezin kunnen om verschillende redenen tijdelijk niet thuis wonen. In sommige gevallen gaat het over opvang tijdens de weekends, of een oplossing voor een paar maanden. Maar sommige pleegkinderen blijven enkele jaren, of tot ze volwassen zijn, bij hun pleeggezin”, zegt Ievens.

De komende weken start Pleegzorg met een informatiecampagne om zoveel mogelijk kandidaten te vinden om pleeggezin te worden. Op 28 maart kunnen geïnteresseerden ook een infoavond volgen in ’t Vondel in Halle.