Lege vijvers Kasteel van Gaasbeek tegen augustus weer vol water

din 16 mei 2023

De lege vijvers aan het Kasteel van Gaasbeek moesten eigenlijk al lang weer volgelopen zijn met water. Maar uitstel is geen afstel, zegt boswachter Tom Brichau van het Agentschap Natuur en Bos. Technische problemen staken een stokje in de wielen, maar tegen augustus zou het probleem van de baan moeten zijn en de vijvers in hun glorie hersteld.

 

Begin januari liet het Agentschap Natuur en Bos twee van de drie vijvers aan het Kasteel van Gaasbeek leeglopen. Daarmee moest het probleem van blauwalgen en de exotische zonnbaars worden opgelost, want die bedreigden de andere dieren in de vijvers. “Alle vissen zijn intussen gevangen, de bladeren op de bodem zijn verteerd en het slib is afgegraven,” weet Brichau. “Binnenkort lopen de vijvers hopelijk stilaan weer vol.”

Het Agentschap drukte daarvoor wel even op de pauzeknop. “We kregen de vraag of er filmopnames konden gebeuren op de bodem van de drooggevallen vijvers. Daarom duurde alles wat langer dan voorzien.” Onze redactie kreeg intussen ook al vragen van mensen of er budgettaire problemen zijn om de vijvers opnieuw te vullen met water. Maar dat is niet aan de orde volgens Brichau. “We moesten een paar kleine technische problemen overwinnen, meer niet.”

Tegen augustus moeten de vijvers weer vol zijn, mét een nieuwe bewoner: de vroedmeesterpad. “Dit is een warme plek, met warme zuiderhellingen en water. Ideaal voor die dieren, dus we doen een poging om hun populatie weer op te bouwen,” legt Brichau uit.