romeinse_villa3.jpg

Restanten gevonden van Romeins villaterrein in Dilbeek

vrij 18 sep 2015

In Dilbeek hebben archeologen in de wijk Wolsemveld de resten gevonden van een Romeins villaterrein van zo’n 5,5 hectare groot. 

Het onderzoek werd uitgevoerd door enkele archeologen van het onderzoeksbureau BAAC in opdracht van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. Die wil op de site een sociaal woonproject realiseren.

De vondst is uniek aangezien villaterreinen in Vlaanderen slechts zeer zelden behouden of onderzocht zijn.  Op circa 40 cm onder het maaiveld bevonden zich de fundamenten van niet minder dan zes stenen gebouwen en de weggerotte of uitgetrokken funderingspalen van nog eens zeven à acht houten gebouwen. Het terrein was omheind door een gracht van circa twee meter breed. Het betreft een zogenaamde ‘villa rustica’ of een luxe boerenbedrijf uit vermoedelijk de eerste of tweede eeuw na Christus.

Villa Rustica

Aan de kop van dit terrein stond het meest luxueuze villagebouw van circa 30 meter lang en 15 meter breed.  Daar woonde de eigenaar. Zijn woonplaats werd  geflankeerd door 2 andere stenen gebouwen. Die werden gebruikt voor de opslag van goederen of de huisvesting van de naaste familie. De villa keek uit over een dal met houten boerderijen, waar de boeren die in dienst waren van de eigenaar, gehuisvest werden. Bijzonder is ook de uit natuurstenen opgebouwde waterput die tot een diepte van circa 12 meter reikte.

Welstellende eigenaar

Dat de eigenaar een welstellend man was, blijkt niet alleen uit de gebouwen maar ook uit de materialen die tijdens het onderzoek werden gevonden. Zo werden er 2 gouden en een aanzienlijk aantal zilveren en bronzen munten gevonden.  Tot slot werd er ook een  beschilderd masker in aardewerk gevonden. Die werden vaak gedragen bij toneeluitvoeringen. De vondsten en het  onderzoek werpen dus een nieuw licht op de Romeinse tijd in onze contreien.

Villaterrein intussen opnieuw begraven

Het villaterrein en de opgegraven resten zijn intussen opnieuw begraven en grotendeels vernield omwille van de bouwplannen. De munten en het masker werden wel bijgehouden en worden verder onderzocht