thiery3.jpg

Franstalige meerderheid Linkebeek niet opgezet met demarche Homans

vrij 18 sep 2015

Yves Ghequiere, de Linkebeekse schepen die bevoegd minister Homans wil benoemen tot burgemeester van Linkebeek, is niet echt opgezet met de beslissing. Damien Thiery heeft het over een daad van agressie.

Vlaams minister van Binnenlands bestuur Liesbeth Homans (N-VA) wil Yves Ghequiere benoemen tot burgemeester van de faciliteitengemeente Linkebeek. Ze wil op die manier een einde maken aan de carrousel waarbij de gemeenteraad telkens Thiéry aanduidde als kandidaat burgemeester. (Lees ook: ‘Homans benoemt Ghequiere tot burgemeester van Linkebeek’)

Ghequiere bevestigt in De Standaard dat er vooraf contact is geweest met het kabinet van Homans maar heeft hij meteen ook duidelijk gemaakt hij niet positief staat tegenover deze beslissing. Meer wil hij hierover niet kwijt. “We zullen dit maandag bespreken op de gemeenteraad en zien wat de uitkomst is”, aldus Ghequiere.

Hij zit al sinds 2007 in de Linkebeekse gemeenteraad en sinds 2009 maakt hij ook deel uit van het schepencollege. Momenteel is hij bevoegd voor onder meer Burgerlijke Stand, Mobiliteit en Stedebouw. Bij de jongste stembusgang kreeg hij 520 voorkeurstemmen. Dat zijn er zo’n 700 minder dan Thiéry die er 1.232 kreeg. Beiden zijn naar verluidt goeie vrienden.  

Thiéry: Agressieve daad

Damien Thiéry die sinds 2007 waarnemend burgemeester is van Linkebeek, is niet gelukkig met de beslissing van de minister. "Dit is een daad van agressie", dat liet hij gisteravond weten via Twitter.  

In een eerste reactie bevestigt hij dat de Franstalige meerderheidsgroep in de gemeenteraad zich maandagavond beraadt over de beslissing. "Homans had volgens de wet de keuze tussen twee mogelijkheden. Omdat er geen consensus bereikt kan worden in de gemeenteraad over een nieuwe voordracht had ze mij als eerste schepen verder waarnemend burgemeester kunnen laten blijven. Als ze echter van oordeel was dat de toestand beleidsmatig dermate erg is kon ze inderdaad ook iemand anders benoemen. Voor het tweede opteren was absoluut niet nodig omdat Linkebeek goed bestuurd wordt. Iedereen weet het en erkent dit. Leven in Linkebeek is een plezier voor iedereen. Haar beslissing is om die reden onverstaanbaar en een echte acte van agressie", aldus Damien Thiéry. 

MR blijft Thiéry steunen

De MR blijft echter Thiéry en de meerderheid in Linkebeek steunen. “Ik betreur de hardnekkigheid van minister Homans in dit dossier”, aldus MR-voorzitter Olivier Chastel in een persbericht. Hij vindt het jammer dat Homans op hetzelfde elan doorgaat als haar voorgangers in het Vlaams parlement. Bovendien kan volgens hem de Linkebeekse autoriteiten geen onbehoorlijk bestuur worden verweten. “De MR zal Thiéry en de meerderheid in Linkebeek dan ook blijven steunen in de strijd respect af te dwingen voor de democratische keuze en in alle juridische stappen die ze nodig achten om te ondernemen”, aldus het communiqué.

Vlaamse oppositie Prolink reageert positief

De Vlaamse oppositie Prolink uit de Linkebeekse gemeenteraad reageert positief op de beslissing van Homans om schepen Yves Ghequière te benoemen tot burgemeester. "Het is een goede stap om de wettelijkheid te herstellen, maar we zijn er ons van bewust dat hiermee de problemen nog verre van opgelost zijn als de Franstalige meerderheid zich maandagavond achter Thiéry blijft scharen en niet voor Ghequière kiest", aldus raadslid Rik Otten van Prolink.

"Ook wij hadden bij stemmingen in de gemeenteraad over de burgemeestersvoordracht in het verleden Ghequière al voorgedragen om aan te geven dat wij best wel kunnen leven met iemand anders van de Franstalige meerderheid als burgemeester wanneer op die manier de wettelijkheid zou kunnen hersteld worden. Ghequière is bovendien iemand die zijn dossiers goed kent, goed geïntegreerd is in de gemeente en waarmee goed samen te werken valt", aldus Otten.

Otten wijst er bovendien op dat als er in Linkebeek een echte burgemeester benoemd zou worden de gemeente meteen ook een bijkomende schepen krijgt.