Een nieuw groen parkje aan de kerk van Asse

Nieuw plein vergroot bereikbaarheid centrum Asse voor voetgangers

woe 12 jun

In het centrum van Asse is er een nieuw parkje ter hoogte van het kruispunt van de Nieuwstraat met de Steenweg. Het parkje is 1.500 m2 groot en moet een snelle verbinding zijn tussen het Kerkplein en het kruispunt en zo de bereikbaarheid van het centrum voor voetgangers vergroten.

De aanleg van het park draagt bij aan de doelstelling van het lokaal energie- en klimaatpact om in Asse 35 natuurgroen-perken van minstens 10 m2 aan te leggen tegen 2030 en past binnen de visie van de gemeente rond geschakelde pleinen. Elk plein in Asse heeft zijn eigen karakter.

Het nieuwe pleintje in het centrum is gerealiseerd op een ondergrondse parking. Daarvoor werd 746 m2 verharding weggehaald en vervangen door groen. Die vergroening is ook goed voor de waterinfiltratie, verkoeling, het verbeteren van de luchtkwaliteit en de recreatie.

Op het plein staat speciaal gekozen zitbanken die ook functioneren als spelelementen en de creativiteit van gebruikers willen stimuleren. Je kan erop zitten, hangen, spelen,… In het najaar komen er nog extra spelelementen, onder andere een ingebouwde trampoline.

Het gemeentebestuur van Asse in het nieuwe groene parkje aan de kerk