Leerlingen fluiten één minuut om stilte rond kindermishandeling te doorbreken

don 22 feb

In het Heilig-Hart & College in Halle bliezen honderden leerlingen één minuut lang de longen uit hun lijf voor 'de Europese Dag van het Slachtoffer'. Hulplijn Nupraatikerover.be wil met de actie de stilte rond kindermishandeling en seksueel geweld doorbreken.

Situaties van kindermishandeling en seksueel geweld zijn er meer dan we denken en ze worden zwaar onderschat.

Tim Stroobants, directeur Vlaams Expertisecentrum: “Er zijn een aantal cijfers en afhankelijk van het onderzoek zouden we nog veel onthutsendere cijfers kunnen gebruiken. Alleszins gaan wij ervan uit dat minstens één leerling per klas, gemiddeld genomen, opgroeit in onveilige omstandigheden. Kinderen en jongeren blijven vaak alleen in die situatie. Vandaag willen we laten weten: we zijn er voor jou. Je kan bij ons en je medeleerlingen en leerkrachten terecht.”

In totaal klapten en floten meer dan 32.000 jongeren en leerkrachten mee met de Halse leerlingen, verspreid over 75 scholen. De grootste actie ooit van Nupraatikerover. Dat is nodig, want de drempel om er over te praten is nog altijd zeer hoog. “Vaak omdat kinderen en jongeren nog niet goed weten dat wat hen aan het overkomen is, dat dat niet hoort. Ze hebben daar nog niet altijd de woorden voor. Ook omdat ze met schuld en schaamtegevoelens zitten.”

Kinderen en jongeren kunnen altijd terecht bij de hulplijn nupraatikerover.be.

Valérie De Roeck, directeur kwaliteitszorg Heilig-Hart&College: “We hopen dat de actie een aantal leerlingen doet nadenken zodat ze de stap durven zetten om er over te spreken. Hopelijk verspreidt de boodschap van deze actie zich als een olievlek.”