Politie KASTZE ziet verschuiving criminaliteit en ander daderprofiel

woe 12 jun

De politiezone KASTZE (Kampenhout, Steenokkerzeel, Zemst) ziet het aantal woninginbraken dalen, en ook het daderprofiel van criminele feiten veranderen. In de plaats van professionele bendes pakt de politie alsmaar meer mensen op die diefstallen plegen om zo zelf te kunnen overleven. Volgens KASTZE komen heel wat plegers uit Brussel. Daarom klinkt de oproep om een globale aanpak steeds luider.

De georganiseerde criminaliteit heeft het wel nog gemunt op voertuigen, maar laat woningen links liggen. “We vermoeden dat professionele daderbendes hun focus verlegd hebben naar de digitale criminaliteit en via phishing mails mensen proberen op te lichten.”

De politiezone KASTZE wordt almaar vaker geconfronteerd met overlevingscriminaliteit. De inbraken in woningen worden niet meer zozeer gepleegd door professionele, rondtrekkende daderbendes, maar wel door enkelingen die stelen om te overleven. “Vorige week pakten we nog een jongeman uit het Brusselse op die probeerde in te breken in een woning aan het station van Eppegem. Hij was met het openbaar vervoer naar onze regio gekomen,” licht korpschef Filip Van Steenbergen van de zone KASTZE toe.

Omdat de inbrekers vooral uit Brusselse probleemwijken lijken te komen, doen de gemeente Zemst en de politie een oproep om dit daadkrachtig aan te pakken over gemeente- en gewestgrenzen heen. “Daarvoor zijn ook middelen nodig om onze politiezone verder uit te bouwen,” weet burgemeester van Zemst Veerle Geerinckx.