bosstrombeek.jpg

Verdwijnt laatste bos van Strombeek-Bever ?

vrij 14 nov 2014

De kans is groot dat het laatste stukje bos in de Grimbergse deelgemeente Strombeek-Bever verdwijnt.  Er werd immers een verkavelingsaanvraag ingediend voor een gebied van 50 are aan de Oude Mechelsestraat en het Dorekesveld.  

Het bewuste gebied ligt in een woonzone en kan perfect dus verkaveld worden.  Maar de oppositie zou het betreuren mocht het gemeentebestuur de vergunning afleveren.  Volgens Bart Laeremans van Vernieuwing is het bos ecologisch en landschappelijke zeer waardevol.  Voorts maakt het bos deel uit van een groene bufferzone tussen de Strombeekse woonkern en de Ring Rond Brussel. 

Het gemeentebestuur deelt de mening van Vernieuwing en gaat op zijn beurt de Vlaamse overheid vragen of een boskap alsnog kan verhinderd worden.  Voor de rest staat Grimbergen machteloos omdat het bos in een woonzone ligt.