kampenhout-sas_ademt.jpg

Zo goed als zeker geen verbrandingsoven in Kampenhout-Sas

din 22 sep 2015

De provincie Vlaams-Brabant heeft de plannen voor de bouw van een verbrandingsoven in Kampenhout-Sas terug naar af gestuurd. De provincie keurde gisteren het ruimtelijk uitvoeringsplan 'Kampenhout-Sas' goed. Dat plan sluit de bouw van een verbrandingsoven op die plek uit. 

In 2013 keurde de provincie al een gelijkaardig plan goed, maar dat werd toen vernietigd door de Raad van State na een klacht van Recover Energy. Het is dat bedrijf dat in Kampenhout-Sas een verbrandingsoven wil bouwen. Tegen die bouwplannen dienden buurtbewoners maar liefst 25.000 bezwaarschriften in. 

Het bedrijf wilde een installatie bouwen die jaarlijks 60.000 ton bouw- en sloopafval, 80.000 ton bedrijfsafval en 10.000 ton niet risico houdend medisch afval zou kunnen verwerken. "Voornaamste reden om verbrandingsactiviteiten hier te verbieden is de dreiging voor de volksgezondheid in dit dichtbevolkt gebied. De komst van dit bedrijf zou ook mobiliteitsproblemen stellen. Er is bovendien elders nog voldoende verwerkingscapaciteit", aldus gedeputeerde Julien De Keyser (CD&V).

Recover Energy kan wel nog opnieuw klacht indienen bij de Raad van State.