© © Lynn Bruyeer

Drie mogelijke toekomstcenario’s voor A8 op tafel

vrij 23 feb

De inwoners van Halle krijgen zaterdag drie mogelijke toekomstscenario’s te zien voor een veiligere en vlottere A8. De Werkvennootschap doet de plannen uit de doeken tijdens een infomarkt. “Het toekomstbeeld krijgt meer en meer vorm. Je kan tijdens de markt alle details van de plannen ontdekken en vragen stellen aan experten”, klinkt het bij de stad Halle.

De kruispunten met verkeerslichten op de A8 zorgen dagelijks voor gevaarlijke verkeerssituaties en files. Dat zorgt voor onveilige situaties, sluipverkeer, geluidsoverlast en een slechte leefkwaliteit voor de Hallenaar. De weg belemmert ook de verbinding tussen de woonwijken in de Zennestad en de open ruimte. Al jaren wordt daarom gesproken over een grondige herinrichting van de snelweg. Die volledig onder de grond stoppen paste niet in het financiële plaatje van de Vlaamse regering, maar sinds 2022 werkt de Werkvennootschap wel aan een oplossing.

Na een eerder infomoment trok De Werkvennootschap met de opmerkingen van de bewoners richting tekentafel en werden verschillende toekomstscenario’s uitgewerkt. “Zo wordt de weg deels ingegraven zodat hij lager komt te liggen dan vandaag. Dit zorgt voor minder omgevingshinder. De aansluiting op de A8 aan de Welkomstlaan blijft wel behouden, zodat bestuurders eenvoudig de Ring rond Brussel kunnen op- en afrijden. Om als voetganger, fietser, of bestuurder eenvoudig de weg over te steken, worden er dwarsverbindingen voorzien over en onder de A8”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters.

Op de infomarkt kunnen de inwoners een stand van zaken verwachten via infopanelen. Er liggen ook drie mogelijke oplossingen voor de herinrichting op tafel. Op de werken zelf is het nog even wachten, want die zouden ten vroegste in 2026 starten.