De Werkvennootschap heeft de Schaarbeeklei sinds twee weken volledig onderbroken ter hoogte van het Heldenplein om complexe rioleringswerken uit te voeren. “Maar omdat we bij de graafwerken op oude en onbekende nutsleidingen stootten, kon onze aannemer de werken slechts gedeeltelijk uitvoeren”, laat De Werkvennootschap weten. “Na inspectie van de aangetroffen leidingen hebben de nutsbedrijven deze vorige week uit dienst genomen en gesaneerd. Onze aannemer kan nu verder met de aanleg van de riolering en opbouw van de nieuwe weg. Hiervoor heeft hij nog ruim twee weken nodig.” De huidige verkeersmaatregelen blijven zolang gelden.

Ook de heraanleg van het Heldenplein zelf vordert niet zoals gewenst. “Door blijvende problemen met de levering van de Portugese natuursteen voor boordstenen en voetpaden, verloopt de aanleg traag. Door mondiale problemen in de logistieke ketens, komen deze materialen slechts mondjesmaat toe. Hierdoor kan onze aannemer niet anders dan in beperkte bezetting doorwerken”, zo klinkt het nog bij De Werkvennootschap.

De werken kaderen in een betere doorstroming van de Ringtrambus. Naderhand moet de omgeving van het Heldenplein ook verkeersvriendelijker en groener zijn.