Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Aantal Brusselaars in de Rand blijft toenemen

Aantal Brusselaars in de Rand blijft toenemen

Het aantal Brusselaars dat in de Vlaamse rand komt wonen, blijft alsmaar stijgen. Dat blijkt uit een studie van het Steunpunt Sociale Planning. Heel wat van die Brusselaars spreken geen Nederlands, maar zijn niet verplicht een inburgeringscursus te volgen. En dat bemoeilijkt volgens een aantal parlementsleden uit onze regio hun integratie. Over de kwestie werd vanmorgen gedebatteerd in de commissie 'Vlaamse Rand'.

Tussen 2008 en 2012 verlieten 72.000 Brusselaars de hoofdstad om in de Vlaamse rand te komen wonen. “Daarbij zijn heel wat anderstaligen. Heel wat van hen zijn niet-inburgeringsplichtig en dat verkleint hun integratiekansen”, dat zei de Dilbeekse burgemeester Willy Segers (N-VA) vanmorgen in het Vlaams parlement.

Bevoegd minister Weyts erkende de problematiek al in z'n beleidsnota voor de Vlaamse Rand. Samen met VZW De Rand en het Agentschap voor Integratie en Inburgering werkt hij naar eigen zeggen voort aan een beleid op maat dat ook de anderstaligen zonder inburgeringsverplichting kan bereiken. Overleg tussen alle actoren is volgens de minister cruciaal, om de kennis en ervaringen die al voorhanden zijn optimaal te benutten.