Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Ambitie Dilbeek duidelijk: “Gemeente niet verder laten verstedelijken”

Ambitie Dilbeek duidelijk: “Gemeente niet verder laten verstedelijken”

Dilbeek niet verder laten verstedelijken. Dat is de grootste ambitie die de gemeente de komende jaren wil realiseren met haar meerjarenplanning. Dilbeek legt zichzelf onder meer een soort van betonstop op waarbij het ook moeilijker en ook duurder wordt om grote nieuwbouwprojecten te realiseren. 

Een eerste maatregel die Dilbeek invoert is een bouwtaks. De voorbije jaren is het aantal inwoners van Dilbeek sterk gestegen, wat ook een impact heeft op onder meer onderwijs en welzijn. Een bouwtaks moet de bouwwoede en dus ook de bevolkingstoename afremmen. Verder legt Dilbeek zichzelf ook een soort van betonstop op, in die mate dat het niet in strijd is met de huidige regelgeving. De gemeente gaat streng bepalen waar nieuwe woonprojecten of ondernemingen mogen komen zodat het zo veel mogelijk de open ruimte kan bewaren. 

Ook wil Dilbeek geen sociale woonwijken meer. Sociale woningen zullen in de toekomst verspreid over de gemeente worden ingepland, wat de integratie moet bevorderen. Daarnaast komt er ook bedrijventaks voor de grote bedrijven. Hun return weegt vandaag niet op tegenover wat Dilbeek de bedrijven biedt. KMO’s en kleine ondernemers zouden buiten schot blijven. Het geld dat Dilbeek uit de extra taksen haalt, wil het herinvesteren in de gemeente. Dat zal nodig zijn, want tegen 2025 plant het gemeentebestuur maar liefst 91 miljoen euro aan investeringen.