Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Bomen langs Kanaal in Halle worden in fases gekapt

Bomen langs Kanaal in Halle worden in fases gekapt

De Vlaamse Waterweg en de stad Halle zijn tot een compromis gekomen over de rij populieren langs het Kanaal Brussel-Charleroi. De bomen zullen in fases worden gekapt en vervangen door inheemse exemplaren.

De plannen van de Vlaamse Waterweg om de bomenrij langs het Kanaal te kappen, zorgden een tijdje geleden voor protest in Halle. De Vlaamse Waterweg liet daarop een uitgebreide studie uitvoeren naar de gezondheidstoestand van de 148 bomen. “De bevindingen liggen in lijn met de verwachtingen: alle bomen degraderen door ouderdom, waardoor zij hun takken laten vallen”, zegt Carolien Peelaerts van de Vlaamse Waterweg. “Een twintigtal bomen werd als problematisch beschreven. Met het ouder worden van de bomen, zal het probleem alleen maar groter worden. In een bos hoeft dat geen probleem te zijn, maar in de openbare ruimte wel.” In overleg met de stad Halle is nu beslist om niet te kiezen voor in kap in 1 keer, maar wel in verschillende fases. “Om de vijf jaar zullen we 50 bomen kappen en meteen vervangen door streekeigen soorten”, vertelt Peelaerts. “In het najaar van 2021 vernieuwen we een eerste reeks bomen. Zowel de Vlaamse Waterweg als de stad Halle zijn ervan overtuigd dat gefaseerd rooien en aanplanten hier de beste oplossing is. De ecologische impact is een stuk kleiner in vergelijking met een volledige kap.” Bij stormweer zal in de toekomst het jaagpad tussen de Waterloobrug en de Scheepswerfkaai worden afgesloten om te vermijden dat vallende takken de fietsers en wandelaars verwonden.