Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Circulatieplan voor centrum van Meise terug naar af

Circulatieplan voor centrum van Meise terug naar af

In Meise hebben oppositiepartijen CD&V en LB+ opgeroepen om het circulatieplan voor het centrum tijdelijk ‘on hold’ te zetten en verschillende scenario’s uit te werken. Een studiebureau moet de komende weken alle suggesties en klachten verwerken. Maar van een 'on-hold' zetten is volgens de meerderheid geen sprake. 

 

Het circulatieplan doet in Meise al langer de gemoederen hoog oplaaien. Inmiddels liggen al 2.600 handtekeningen tegen het voorstel op tafel. Heel wat handelaars vrezen dat het voorgestelde plan definitief wordt. “Het scenario om het centrum in twee te delen moet ‘on hold’ gezet worden en verschillende scenario’s moeten worden uitgewerkt met inbegrip van de gevolgen ervan op toegankelijkheid, veiligheid en verkeersdruk”, zegt oppositieraadslid Sonja Becq (CD&V). “En er moet opnieuw overleg komen met de fietsersbond, scholen, handelaars en andere betrokkenen, gevolgd door een nieuwe consultatie van de bevolking.”

Schepen Roel Anciaux (Samen Anders) ontkent wel dat het circulatieplan 'on hold' wordt gezet. "Door het succes van het participatieproject zal het studiebureau meer tijd nodig om alle suggesties te verwerken. We gaan nu rustig verder werken naar een gedragen circulatieplan. Het is volstrekt normaal dat alle elementen van het ontwerpplan voorwerp kunnen zijn van aanpassing. Maar van een 'on-hold' zetten is geen sprake", aldus Anciaux.

Burgemeester Gerda Van den Brande (N-VA) beseft dat er massaal reactie op het plan is. “Daaruit blijkt dat dit onderwerp leeft en er vraag is naar verandering. In welke zin? Dat zal verder worden uitgewerkt op basis van de vele inzendingen en deze zullen nadien door het studiebureau opnieuw worden bekeken en voor advies worden voorgelegd”, zegt Van den Brande. “We willen een breed draagvlak en de gemeenteraad zal finaal beslissen. Momenteel is dus niets definitief. Dus ook niet wat betreft de eenrichtingsstraten, de tweerichtingsstraten, de knip, de fietsstraten of wat dan ook.”