Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Herne geeft negatief advies voor 3 windturbines

Herne geeft negatief advies voor 3 windturbines

Herne geeft een negatief advies voor de milieuvergunningsaanvraag van Eoly, dat is het energiebedrijf van Colruyt, om 3 windturbines te bouwen in deelgemeente Sint-Pieters-Kapelle.  De gemeente vreest geluidshinder en teveel slagschaduw. 

Herne ging naar eigen zeggen niet over een nacht ijs voor zijn advies. Volgens het schepencollege blijkt uit de aanvraag dat de normen op het vlak van slagschaduw en geluidshinder echter op onaanvaardbare wijze worden overschreden. Voorts zouden de windturbines te dicht bij de woningen ingeplant worden. Tot slot merkt het schepencollege op dat er heel wat protest was tegen de windturbines en er dus ook een groot aantal bezwaren werden ingediend.

Het college wil wel het engagement van Eoly herbekijken op voorwaarde dat het grootste deel van de bezwaren kan weggewerkt worden. Ook roept de gemeente Eoly op om te onderzoeken of er geen andere alternatieve vormen van energiebronnen kunnen worden aangewend.

Burgemeester Poelaert (CD&V) kondigde eerder al aan dat hij samen met 8 andere steden een gemeenten en de provincie een strategisch plan voor hernieuwbare energie wil uitwerken voor de regio. Dat moet bepalen waar nog nieuwe windturbines of andere alternatieve energievormen mogen en kunnen gebouwd worden. Het strategisch plan moet  ook een wettelijk kader creëren zodat mogelijk toekomstige inplantingen in de regio op een duurzame, gecontroleerde en gecoördineerde manier verlopen. De gemeenten, en dan hebben we het over Roosdaal, Beersel, Sint-Pieters-Leeuw, de stad Halle en de 6 gemeenten van de politiezone Pajottenland, willen met deze aanpak ook een groter draagvlak creëren bij de bevolking.