Ecolo-minister Gilkinet wil met de strengere geluidsnormen op Brussels Airport vliegtuigmaatschappijen aanzetten om hun vloot sneller te moderniseren. Volgens Vandenput gaat dat te ver. “De luchthaven en de luchtvaartsector zijn partners en doen zware inspanningen op vlak van het terugdringen van CO2-emissie, inperken van de geluidshinder en verhogen van de duurzaamheid”, vindt Vandenput. “Op minder dan 20 jaar tijd is het aantal zogenaamd potentieel sterk gehinderden door geluidsoverlast met maar liefst 57% gedaald.” Volgens Vandenput zullen nog strengere geluidsnormen jobs kosten. “Men verliest blijkbaar uit het oog dat Brussels Airport een essentiële socio-economische rol speelt in ons land. Bijkomende exploitatiebeperkingen zullen alleen maar leiden tot minder jobs in en rond de luchthaven van Zaventem. Leefbaarheid is uiteraard belangrijk en de luchthaven blijft op dat vlak grote stappen zetten. Ik dring er samen met de 64.000 mensen wiens job afhangt van Brussels Airport op aan om geen bijkomende beperkingen op te leggen en de bestaande jobs duurzaam te behouden.”