Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Kwaliteit Zennewater blijft ondermaats

Kwaliteit Zennewater blijft ondermaats

Ondanks de verbeteringen door de opstart van rioolwaterzuiveringsinstallaties is de waterkwaliteit van de Zenne in Vlaanderen nog steeds ontoereikend. Dat is meer het geval voor het deel ten noorden van Brussel dan ten zuiden. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister voor Omgeving Zuhal Demir (N-VA) op een schriftelijke vraag van Gwenny De Vroe (Open Vld).

Oder meer de aanwezigheid van stikstof en fosfor in het water is problematisch. Voor het noordelijk deel van de Zenne komt daar nog de te lage zuurstofconcentraties bij. Terwijl in het zuidelijk deel slechts één biologisch kwaliteitselement slecht scoort is dat voor het noordelijk deel voor de meeste criteria het geval. Er worden bovendien zowel in het zuidelijk als noordelijk regelmatig normoverschrijdingen vastgesteld voor verontreinigende stoffen.

Het vismeetnet registreerde in 2019 17 verschillende vissoorten, maar de internationale visindex EQR varieert over de verschillende staalnames van matig tot slecht. In Halle en Drogenbos is de EQR het best, in Anderlecht het laagst. Sinds 2012 merken we dat in het noordelijk deel het visbestand verbetert, maar een verdere verbetering lijkt momenteel te stagneren en van een stabiel visbestand is nog geen sprake.