Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Machelen legt nieuw masterplan voor Bessenveld op tafel

Machelen legt nieuw masterplan voor Bessenveld op tafel

De gemeenteraad van Machelen keurde bijna unaniem het masterplan voor de toekomstige bestemming van het Bessenveld goed. Dat is een groot bouwterrein dat al jaren braak ligt, buiten het centrum van Diegem, grenzend aan het Brussels Gewest. Het gemeentebestuur wil er samen met de grondeigenaar een multifunctionele wijk realiseren waar wonen, werken, winkelen en ontspanning hand in hand gaan met publieke functies. Er zou ook een park van negen hectare worden aangelegd.

Het Bessenveld is een open vlakte van 27 hectare bouwgrond, oorspronkelijk bestemd voor uitsluitend luchthavengerelateerde activiteiten zoals kantoorgebouwen, hotels, bedrijven en expatwoningen.  en een groene bufferzone. De voorbije jaren werden talloze plannen ontwikkeld om het gebied in te vullen, maar die stuitten iedere keer weer op  tegenstand bij de omwonenden. Vooral de mogelijke bouw van nieuwe hotels veroorzaakte veel ergernis, omdat Diegem, vlakbij de luchthaven,  op dat vlak al meer dan verzadigd is.  "Daarom hebben we met de gemeente beslist om een andere visie voor het domein te ontwikkelen," licht burgemeester Steve Claeys toe. "Zo zien we de site nu als een multifunctionele wijk waar wonen, werken, winkelen en ontspannen samengaan en er onder meer een school en een groot park van 9 hectare moet komen."

De plannen doen denken aan Broeklin, de circulaire werk-winkelwijk die projectontwikkelaar Uplace nog altijd wil realiseren in Machelen. "Wij hebben voor het Bessenveld een ander concept voor ogen," licht Claeys toe. "Zo ligt bij ons de nadruk op wonen. Dat is ook nodig, want Machelen-Diegem is de snelst groeiende gemeente van Vlaanderen."

Het nieuwe masterplan voor het Bessenveld kreeg de naam GEM. Voor de ontwikkeling ervan sloten de gemeente Machelen en de grondeigenaars RP Group en Triple Living een publiek-private samenwerking of PPS. Dit betekent dat de ontwikkelaar alle kosten voor zijn rekening neemt terwijl de gemeente Machelen zekerheid krijgt over de maatschappelijke meerwaarde van het project.  De eerstesteenlegging van GEM zal nog niet voor morgen zijn. Eerst moet een omgevingsvergunning aangevraagd worden. Ook wordt er een participatietraject met buurtbewoners opgezet.