Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Provincie zet in op fiets, wonen, klimaat, waterbeheer en PIVO

Provincie zet in op fiets, wonen, klimaat, waterbeheer en PIVO

Net als alle gemeenten in onze regio heeft ook de provincie Vlaams-Brabant de voorbije maanden werk gemaakt van een meerjarenplanning. Daarin is maar liefst 73 miljoen euro voorzien voor de aanleg van fietspaden en fietssnelwegen. Verder is er ook veel aandacht voor het klimaat,  waterbeheer en de uitbreiding van de PIVO-site in Asse.

De komende jaren wil Vlaams-Brabant 100 kilometer bijkomende fietssnelwegen aanleggen. Daarvoor is een bedrag van 73 miljoen euro gereserveerd. "Ter vergelijking: i  de vorige legislatuur was dat 60 kilometer, dus het is wel een uitdaging om die te gaan realiseren. We hebben daar in elk geval de nodige middelen voor uitgetrokken. Het is een stevige hap uit ons budget", zegt gedeputeerde voor Mobiliteit Tom Dehaene (CD&V).

Die goede fietsinfrastructuur moet ook de CO2-uitstoot in de provincie doen dalen. De meerjarenplanning focust bovendien heel erg op een milieuvriendelijkere provincie. Die duurzamere provincie wil Vlaams-Brabant ook worden door oude huizen te renoveren. Maar er wordt gedacht aan het betaalbaar houden van de woningen.

De provincie trekt 7,8 miljoen euro uit voor de sociale huisvestings-maatschappijen, 6 miljoen euro voor de sociale verhuurkantoren en bijna 26 miljoen euro voor Vlabinvest. Een andere grote uidtaging is waterbeheer. Daarom investeert Vlaams-Brabant ruim 23 miljoen euro in twaalf projecten rond waterbeheersing en erosiebeheer.

Verder zijn ook de nodige miljoenen euro vrijgemaakt om de PIVO-site in Asse te vernieuwen en uit te breiden. Zo ligt de aankoop van een deel van de aangrenzende Bomaco-site op tafel. Ook in economie, toerisme en digitalisering wordt de komende jaren fors geïnvesteerd. Volgende week woensdag in 'Over De Rand' gaat RINGtv dieper in op de meerjarenplanning van de provincie.