De stoommachine van de voormalige kartonfabriek Winderickx in Alsemberg is een uniek stuk erfgoed. Halverwege de 19e eeuw moest het bedrijf noodgedwongen overgaan van een artisanale productie van papier naar machinale productie van karton. Het waterwiel volstond ook niet meer als aandrijfkracht, dus werd overgeschakeld op een stoommachine om de andere machines aan te drijven. “Onze Bollinckx-Stoommachine van 1894, een streekproduct uit Buizingen, is een van de laatste stoommachines die in Vlaanderen werkend te zien is en is onze absolute trots”, vertelt Philippe Winderickx van de Herisemmolen. “Vijf jaar geleden was onze stoomketel aan onderhoudswerken toe. De 100 vlampijpen waarlangs de warmte-uitwisseling tussen de rookgassen naar het water gebeurt, moesten worden vervangen. En daarvoor moesten we op zoek naar subsidies. Nu is de herstelling eindelijk gebeurd en kunnen we onze stoommachine dus weer doen draaien.” Dat gebeurt een eerste keer opnieuw voor het grote publiek op de stoomdag van 20 november in de Alsembergse Herisemmolen. Meer info op www.herisem.be.