Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Vlaams-Brabant verbiedt indoorevenementen met meer dan 1.000 deelnemers

Vlaams-Brabant verbiedt indoorevenementen met meer dan 1.000 deelnemers

De provinciegouverneur van Vlaams-Brabant Lodewijk De Witte heeft alle indoorevenementen met meer dan 1.000 deelnemers voor een maand verboden. Het politiebesluit wordt eind maart geëvalueerd en herbekeken. 

De maatregel is niet ingevoerd vanuit de idee dat deze de epidemie zal doen stoppen. De maatregelen die bedoeld zijn om het contact tussen een eventueel nog onbekende besmette persoon en gezonde, niet besmette personen te verminderen, worden genomen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken of te vertragen.

"We willen immers zoveel als mogelijk vermijden dat het gezondheidszorgsysteem dermate onder druk komt te staan, dat de noodzakelijke zorgverlening in het gedrang komt", zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte. "Organisatoren van indoor evenementen met minder dan 1.000 deelnemers en organisatoren van outdoor evenementen worden gevraagd om in de mate van het mogelijke het ‘social distancing’ beleid om te zetten in concrete maatregelen."

Elke maatregel die wordt genomen, dient er dus in eerste instantie op gericht te zijn om de intensiteit en hoeveelheid van nauwe contacten te beperken en alle maatregelen moeten steeds proportioneel zijn, rekening houdend met de specifieke omstandigheden. Zij worden beoordeeld aan de hand van volgende criteria:

- aantal personen dat samenkomt
- intensiteit tussen de mensen die samenkomen
- duur van het contact
- beslotenheid ruimte
- mengeling van leeftijden
- haalbaarheid van de maatregelen
- noodzakelijkheid of uitstelbaarheid van een activiteit.

De risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jonger dan zes maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem) dienen altijd te worden afgeraden om aan evenementen deel te nemen.