Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Voorzichtig positieve reacties op project Broeklin

Voorzichtig positieve reacties op project Broeklin

Er komen positieve reacties op het nieuwe project Broeklin, dat als alternatief is voorgesteld voor Uplace in Machelen. Zowel de burgemeesters van buurgemeenten Steenokkerzeel en Vilvoorde als de Bond Beter Leefmilieu kijken het project voorzichtig positief tegemoet.

Na vijftien jaar kwam gisteren het bericht dat Uplace definitief begraven is, maar er een nieuw project in de maak is: Broeklin, een nieuwe stadswijk aan het Viaduct van Vilvoorde. Het plan dat architect Alexander D’Hooghe uittekende voor de Broeksite kan op bijval rekenen van verschillende betrokkenen. Onder hen ook Kurt Ryon, de burgemeester van Steenokkerzeel, al blijft hij waakzaam: “We zijn bij dat er een nieuw project komt dat focust op de circulaire economie, maar ook aandacht heeft voor de natuur. Toch moeten we goed in de gaten houden dat we hier nog altijd in de Vlaamse Rand rond Brussel zijn en niet in de stad. We moeten er dus voor zorgen dat we Brussel en mogelijk ook verfransing niet tot hier laten komen.”

Kwaliteitsverbetering
Hans Bonte, de burgemeester van Vilvoorde, is tevreden dat Broeklin een kleinschaliger project is dat het megalomane Uplace: “Het plan dat nu op tafel ligt is een kwaliteitsverbetering. Het groen, de open ruimte, maar ook het aantal functies van de wijk kunnen interessant zijn. Ik denk daarbij onder meer aan de circulaire economie, maar ook de stadslandbouw en culturele invulling. Dit zijn functies die onze regio nodig heeft.”

De Bond Beter Leefmilieu tot slot is tevreden dat ze betrokken te zijn bij het uitdenken van Broeklin en juicht de aandacht voor circulaire economie en milieu toe. De Bond is ook opgelucht over de lagere impact die Broeklin zal hebben op de mobiliteit.