Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Wat doet uw gemeente met uw belastinggeld? GALMAARDEN

Wat doet uw gemeente met uw belastinggeld? GALMAARDEN

Bij het begin van een nieuwe bestuursperiode moet elke gemeente een meerjarenplan uitwerken. In zo’n plan staat wat de gemeentebesturen de volgende 6 jaar willen realiseren en hoe ze dat gaan betalen. Nu hun huiswerk klaar is, zoomt RINGtv.be in op elk van de 35 gemeenten van onze regio. Wat heeft de CD&V-meerderheid in Galmaarden op de planning gezet tussen nu en 2025? En wat denkt de oppositie van die beleidskeuzes?

Verkeersveiligheid en klimaat

Verkeersveiligheid is voor het Galmaardse gemeentebestuur een van de topprioriteiten voor de komende jaren. “De vijf schoolomgevingen worden aangepakt, we investeren 1, 3 miljoen euro in de Statiestraat in Tollembeek en nog eens 300.000 euro in de Repingenstraat in Vollezele”, legt burgemeester Patrick Decat uit.  Op het vlak van klimaat gaat de gemeente voor een aantal quick wins in combinatie met andere acties. “Denk maar aan openbare led-verlichting, acties rond duurzamere gebouwen en voertuigen en meer groen”, gaat Decat verder.

Herbestemming van de kerk

Ook de herbestemming van de Sint-Pieterskerk staat op de agenda. “Het moet een plek zijn die onze samenleving inspireert en ruimte voor ontmoeting creëert”, zegt burgemeester Decat. “De bib krijgt er ook een plek. Daaraan gekoppeld zal het Baljuwhuis meer ruimte bieden voor de gemeentelijke muziekacademie en de vrijetijdsdiensten. Alles samen gaat het om een project van 4 miljoen euro.”

De financiën

Galmaarden investeert de komende termijn 11 miljoen euro. “De uitgaven worden met eigen middelen of subsidies gerealiseerd. De schuld wordt sterk afgebouwd, want we gaan geen nieuwe leningen aan”, geeft Decat nog mee.

N-VA: “Veel te vaag”

“Hier en daar goede acties, maar alles blijft veel te vaag”, vindt oppositiepartij N-VA. “Het plan geeft niet aan in welke richting onze gemeente moet evolueren, terwijl dat nu net de bedoeling is van zo’n meerjarenplan. Een deftig en concreet fiets- en voetpadenbeleid ontbreekt en de herbestemming van de kerk van Galmaarden wordt op de lange baan geschoven”, zegt Rudy Thiebaut (N-VA). En ook over de toestand van de gemeentekas maakt N-VA zich zorgen. “Onze kastoestand gaat van 7.730.000 euro in 2019 naar 751.290 euro in 2025. En niet door veel investeringen te doen maar gewoon door de hoge loonkost van het gemeentepersoneel, de dotaties aan de brandweer en politiezone, en de afbouw van de hoge leningsschuld.”

Vlaams Belang: “Nog maar eens meer van hetzelfde”

“Met het nieuwe gemeentebestuur had het Vlaams Belang verwacht dat de gemeente Galmaarden eindelijk een nieuwe richting zou ingaan, helaas niets is minder waar”, vindt Daniël Fonteyne van oppositiepartij Vlaams Belang. “In de meerjarenplanning hebben we niets gevonden wat op enige ambitie en modernisering lijkt. Voor ons is dit gewoon een voortzetting van de oude manier van werken. Met deze meerjarenplanning zal Galmaarden blijven achterophinken ten opzichte van de omliggende gemeenten. De inwoners van Galmaarden verdienen een véél beter bestuur.”

Gemeentebelangen: “Geen ambitie”

Ook oppositielid Henk Goegebuer van Gemeentebelangen Galmaaren mist ambitie in het meerjarenplan. “Er wordt echt te weinig moeite gedaan”, vindt Goegebuer. “Neem nu het subsidiebeleid. Dat schiet echt tekort. Voor de investering komt 3 op de 4 euro uit de gemeentekas, amper 1 euro is gesubsidieerd. Ook het mobiliteitsplan toont veel te weinig daadkracht. Wat betreft het project rond de herbestemming van de Sint-Pieterskerk zien we vage plannen, maar heel weinig concrete vooruitgang.”