Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Wat doet uw gemeente met uw belastinggeld? LINKEBEEK

Wat doet uw gemeente met uw belastinggeld? LINKEBEEK

Bij het begin van een nieuwe bestuursperiode moet elke gemeente een meerjarenplan uitwerken. In zo’n plan staat wat de gemeentebesturen de volgende 6 jaar willen realiseren en hoe ze dat gaan betalen. Nu hun huiswerk klaar is, zoomt RINGtv.be in op elk van de 35 gemeenten van onze regio. Wat heeft de meerderheid in Linkebeek op de planning gezet tussen nu en 2025? En wat denkt de oppositie van die beleidskeuzes?

 

De grote lijnen

“Mobiliteit, milieu, dienstverlening voor ouderen en jongeren en sociaal beleid. Dat zijn de belangrijkste punten waarvoor we willen gaan in ons meerjarenplan”, zegt Linkebeeks burgemeester Yves Ghequière (LINK@VENIR). “Alles samen investeren we de komende jaren 6,3 miljoen euro. “De Linkebekenaren zullen deze legislatuur zien dat we werk maken van de vernieuwing van wegen en fiets- en voetpaden. We willen ook een aantal straten omvormen tot fietsstraten. Verder investeren we in de renovatie en nieuwbouw van sociale woningen en de omschakeling naar led voor de openbare verlichting. De jeugd en verenigingen van Linkebeek krijgen een nieuwe thuis en we zetten ook belangrijke stappen in burgerparticipatie.”

De centen

Het gemeentebestuur voorziet geen verhoging van de personenbelasting en onroerende voorheffing. “Extra leningen zullen genomen worden wanneer de kastoestand daar in de komende jaren om vraagt. Het bedrag zal ook afhangen van de subsidies die we krijgen”, geeft Ghequière nog mee.

Ensemble Linkebeek Samen: “Geen enkele ambitie in het meerjarenplan”

Oud-burgemeester Damien Thiéry van oppositiepartij LKB is niet bepaald onder de indruk van het meerjarenplan van z’n opvolger. “Het plan ontbreekt volledig aan visie en ambitie voor de toekomst. Ik lees geen duidelijke prioriteiten en plannen. Wel een algemeen overzicht van wat zou moeten gedaan worden, maar zonder te weten, wanneer, hoe, met wie of met welke middelen. Het gemeentebestuur lijkt wel een kip zonder kop. De belastingen worden niet verhoogd, maar de gemeentelijke schuld zal ongetwijfeld flink stijgen als de plannen worden uitgevoerd. Dat kan je toch echt geen goed bestuur noemen."