Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Wat doet uw gemeente met uw belastinggeld? OVERIJSE

Wat doet uw gemeente met uw belastinggeld? OVERIJSE

Bij het begin van een nieuwe bestuursperiode moet elke gemeente een meerjarenplan uitwerken. In zo’n plan staat wat de gemeentebesturen de volgende 6 jaar willen realiseren en hoe ze dat gaan betalen. Nu hun huiswerk klaar is, zoomt RINGtv.be in op elk van de 35 gemeenten van onze regio. Wat heeft de meerderheid van OV2020 – N-VA en Open VLD-Groen in Overijse op de planning gezet tussen nu en 2025? En wat denkt de oppositie van die beleidskeuzes?

De plannen

Het zwaartepunt van de investeringen in Overijse ligt de komende jaren op het vlak van sport en vrije tijd, sociaal beleid en openbare ruimte. “8 miljoen euro gaat naar rioleringsweken en 6 miljoen naar nieuwe fietsinfrastructuur, onder meer de verbinding met Jezus-Eik”, vertelt burgemeester Inge Lenseclaes (OV2020 -  N-VA). “Ook de nieuwe sporthal neemt een grote hap van 5,5 miljoen euro uit ons budget. Nog eens 4 miljoen euro spenderen we aan assistentiewoningen in de Dekeyserstraat.” Ook van de groene ruimte in Overijse wordt werk gemaakt met de uitvoering van het landinrichtingsproject in de ijsevallei, het natuurproject Blaivie, de renovatie van het Meiveld en het WaWa-park aan gemeenschapscentrum de Bosuil in Jezus-Eik.

De centen

De gemeentebelastingen stijgen niet in het meerjarenplan van Overijse. “Het bestuur voorziet in 2020 wel een evaluatie van de belastingen omdat sommige belastingen niet meer volledig aansluiten op het vooropgestelde beleid en bijgevolg aan herziening toe zijn”, zegt Lenseclaes. “Daarmee streven we eerder een taxshift na dan een belastingverhoging.” Overijse moet wel flink wat geld gaan lenen om het meerjarenplan uit te voeren. “Er zal inderdaad een bedrag van 38,5 miljoen euro aan nieuwe leningen nodig zijn, maar we lossen tegelijk wel bijna 21 miljoen euro aan lopende leningen af.”

CD&V Overijse: “Meerjarenplan op los zand”

“Het meerjarenplan 2020-2025 zal de Overijsenaar opzadelen met een ongeziene schuldenberg”, vindt Danny De Kock van oppositiepartij CD&V. “De schuldenlast per inwoner zal met 65 % stijgen. De personeelskost zal oplopen tot 50 miljoen euro en vertegenwoordigt dan meer dan 60% van het budget. Indien niet drastisch wordt ingegrepen op de exploitatie uitgaven en er geen betere financiële planning wordt uitgewerkt voor de investeringen, zal de Overijsenaar hier na afloop de rekening voor gepresenteerd krijgen. Een grondige bijsturing van dit op los zand opgestelde meerjarenplan zal zich in 2020 al opdringen”, waarschuwt De Kock.

Overijse Plus: “Goede en slechte punten”

“Onze fractie vindt in dit meerjarenplan een aantal sterke punten terug, zoals de investeringen fietsinfrastructuur, energiebesparende maatregelen en geluidsschermen langs de E411”, zegt Pierre-Emmanuel Dumont. “Maar anderzijds stijgt de schuld van de gemeente enorm. We zien ook te weinig ambitie wat betreft de digitalisering van de gemeentelijke diensten.”