Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Wat doet uw gemeente met uw belastinggeld? STEENOKKERZEEL

Wat doet uw gemeente met uw belastinggeld? STEENOKKERZEEL

Bij het begin van een nieuwe bestuursperiode moet elke gemeente een meerjarenplan uitwerken. In zo’n plan staat wat de gemeentebesturen de volgende 6 jaar willen realiseren en hoe ze dat gaan betalen. Nu hun huiswerk klaar is, zoomt RINGtv.be in op elk van de 35 gemeenten van onze regio. Wat heeft de meerderheid van KLAVER – N-VA in Steenokkerzeel op de planning gezet tussen nu en 2025? En wat denkt de oppositie van die beleidskeuzes?

De plannen

De gemeente Steenokkerzeel heeft de komende jaren een investeringsbudget van 12 miljoen euro ter beschikking. “Een van de grootste investeringen doen we in het project Den Dam”, legt schepen Geert Laureys (KLAVER – N-VA) uit. “De voetbalclub en de tennisclub krijgen nieuwe kleedkamers en kantines, en de petanqueclub tien nieuwe buitenbanen.” In Perk komen nieuwe lokalen voor de Chiro, die ook zullen gebruikt worden door de speelpleinwerking. “Een groot stuk van het geld gaat ook naar mobiliteit in zijn geheel. We ontwikkelen verder het tragewegennetwerk en leggen nieuwe fietspaden aan op de Perkse en de Kortenbergsesteenweg. En er wordt ook gewerkt aan een aantal straten en voetpaden”, aldus Laureys. Het centrum van Steenokkerzeel krijgt ook een nieuw kinderdagverblijf.

De centen

De personenbelasting en onroerende voorheffing verhogen niet volgens het meerjarenplan van Steenokkerzeel. “We hebben wel een lening van 2 miljoen euro ingeschreven in 2022”, legt Laureys uit. “Of we die zullen aangaan, is afhankelijk van snelheid van uitvoering van geplande projecten en daarbij horende budgetten. Daarnaast doen we een grote inspanning in de schuldafbouw. Deze legislatuur bouwen de schuldenlast per inwoner af met 45%, van 920 € in 2018 naar 507 € in 2024 en zelfs tot 405 € in 2025.”

Sp.a: “Haalbaarheid van het plan is onduidelijk”

“Pas bij de voorstelling van de jaarrekening van 2019 zal blijken hoe haalbaar het nieuwe meerjarenplan is”, zegt gemeenteraadslid van oppositiepartij sp.a Rudy Peeters. “De opstart van een aantal nieuwe projecten en een verdere uitbreiding van een aantal sociale diensten zijn een goede aanzet. Maar uiteindelijk mist sp.a toch een daadkrachtigere uitbouw naar de toekomst. We lezen in dit plan nog geen basis om iedereen aan boord te houden.”

Groen: “Te weinig rond mobiliteit en sociaal beleid”

Ook oppositiepartij Groen heeft haar twijfels over het meerjarenplan. “De begroting wat betreft het project Den Dam en de verbouwing van het gemeentehuis lijken ons niet helemaal realistisch. Er wordt ook onvoldoende ingezet op de mobiliteitsproblemen en projecten voor voetgangers en fietsers”, vindt Griet Deroover van Groen. Ook op sociaal vlak ziet de oppositiepartij hiaten. “Er wordt geen concreet plan voorgelegd om de mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Er was ons nochtans beloofd door Klaver-NVA dat hier volop ging worden op ingezet toen zij de geplande bouw van de assistentiewoningen van de gemeente geannuleerd hadden. Dit was een besparing van minimum 2 miljoen die wij dan ook graag hadden teruggezien in het inzetten op thuiszorg.”