Vlaams parlement
© Vlaamse overheid

Hoe presteerden onze mandatarissen de voorbije legislatuur (Open VLD)?

vrij 24 mei

Open VLD heeft 14 zetels in het Vlaams parlement, twee parlementsleden komen uit onze regio. Op federaal niveau zit Open VLD mee aan het stuur en heeft de partij 12 volksvertegenwoordigers in de Kamer, drie van hen komen uit onze regio.

Bob Savenberg - Dilbeek

Bob Savenberg (62) was deze legislatuur amper een half jaar Vlaams parlementslid, te kort voor een beoordeling. Hij kwam enkele keren tussen als het ging over buitengewoon onderwijs, iets dat hem nauw aan het hart ligt. Op 9 juni staat hij niet meteen op een verkiesbare plaats, maar hij combineert zijn politieke carrière met een entertainmentbedrijf.

Mogelijk ligt Savenbergs prioriteit op lokaal niveau, want als voorzitter van Blauw Dilbeek wil hij de liberalen in oktober naar de overwinning loodsen. Hij vernieuwde de partij en beschouwt dat als zijn grote project. Maar zelf is Savenberg niet verkiesbaar in de Dilbeekse politiek, want hij verhuist naar Overijse.

“In het Vlaams parlement volg ik zeker de media, want dat is mijn dada. En ook onderwijs vind ik interessante materie.”

- Bob Savenberg - Vlaams parlementslid

Bob Savenberg was in 2019 eerste opvolger op de liberale lijst voor het Vlaams parlement, goed voor 4.687 stemmen. In juni van dit jaar staat hij op de vierde plaats. Tijdens zijn korte aanwezigheid in het Vlaams parlement nam hij 2 parlementaire initiatieven, stelde hij 33 vragen en kwam hij 31 keer tussenbeide.

Gwenny De Vroe

Gwenny De Vroe - Kampenhout

Gwenny De Vroe (44) zetelt sinds 2009 in het Vlaams parlement. Ze maakt er deel uit van de commissie Leefmilieu en is samen met minister Demir (N-VA) pleitbezorger voor meer open zwemwater, een plan dat werd voorgesteld in het domein van Sport Vlaanderen in Hofstade.

De Vroe is ook immomakelaar en zet zich zo in om in onze regio wonen betaalbaarder te maken. Verder houdt ze zich bezig met de waterkwaliteit en het statiegeld, al valt haar parlementair werk weinig op. Na 15 jaar neemt De Vroe afscheid van de nationale politiek om zich toe te leggen op haar eerste liefde, het ondernemerschap in de immosector.

“Ik heb nooit aan politiek gedaan met het idee dat ik het de rest van mijn leven ging doen. Mijn zaak heb ik wél met dat idee opgericht.”

- Gwenny De Vroe - Vlaams parlementslid

In 2019 verzamelde De Vroe vanop de derde plaats voor het Vlaams parlement 12.162 stemmen, nu komt ze niet meer op. De voorbije legislatuur nam ze 34 parlementaire initiatieven, stelde ze 571 vragen en schreef ze 837 tussenkomsten op haar naam.

Goedele Liekens

Goedele Liekens - Dilbeek

Goedele Liekens (61) zetelt sinds 2019 in de Kamer van volksvertegenwoordigers. Ze werd door de liberalen binnengehaald als wit konijn, maar kon de hoge verwachtingen niet waarmaken. Door ziekte was ze een tijdlang buiten strijd. Ze liet ook meermaals merken dat het ruziemaken en de vijandigheid in de politiek niet bij haar passen. Haar parlementair werk focust zich vooral op domeinen die aanleunen bij haar specialisatie als seksuologe: vrouwenrechten, strengere straffen voor aanrandingen en verkrachtingen, enzovoort. Op 9 juni is ze lijstduwer voor het federaal parlement. Zo wil ze de kandidaten van haar partij letterlijk een duwtje in de rug geven, maar ze ambieert geen zitje in de volgende legislatuur.

“Open VLD heeft vers bloed met een liberale passie nodig.”

- Goedele Liekens - Kamerlid

In 2019 stond Liekens op de derde plaats van de Kamerlijst, in juni dit jaar duwt ze de lijst. De voorbije legislatuur werkte ze mee aan 117 wetsvoorstellen of - wijzigingen, stelde ze 118 schriftelijke vragen. Ze stelde ook 18 commissievragen en 58 plenaire vragen.

Tim Vandenput

Tim Vandenput - Hoeilaart

Tim Vandenput (52) maakt sinds 2014 deel uit van het federaal parlement. Hij houdt zich als vliegtuigingenieur vooral bezig met de dossiers rond de luchthaven in Zaventem. Vandenput is loyaal aan zijn partij, al durft hij tegen de standpunten van coalitiepartners in te gaan. Zo clashte hij een paar keer rond het thema defensie met N-VA’er Theo Francken. Verder houdt hij zich bezig met asiel en migratie en met politionele zaken. Vandenput houdt na 9 juni de nationale politiek voor bekeken om zich toe te leggen op oude droom: zijn vliegbrevet halen. Vandaar ook zijn lage plaats op de lijst.

Op 13 oktober ambieert hij als lijsttrekker van Team 1560 wel opnieuw de burgemeesterssjerp van Hoeilaart.

“Het werk in de Dorpsstraat is veel boeiender en waardevoller voor mij dan wat er in de Wetstraat gebeurt.”

- Tim Vandenput - Kamerlid

In 2019 behaalde Vandenput 9.620 stemmen met zijn tweede plaats op de Kamerlijst van Open VLD. Nu staat hij op de 13de plaats. De voorbije legislatuur werkte hij mee aan 101 wetsvoorstellen of - wijzigingen, stelde hij 156 schriftelijke vragen. Vandenput stelde ook 161 commissievragen en 44 plenaire vragen.

Maggie De Block

Maggie De Block - Merchtem

Maggie De Block (62) is lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers sinds 2014, maar eigenlijk al sinds 1999 politiek actief op federaal niveau. Ze vervulde verschillende functies en was bijvoorbeeld ook staatssecretaris en minister. Momenteel is De Block in de Kamer fractieleider van de liberalen, maar het is duidelijk dat ze haar politieke carrière aan het afbouwen is. Ze hield zich nog bezig met pensioenen en volksgezondheid. Ze wordt gewaardeerd bij alle partijen, maar de drive lijkt er niet meer te zijn. Dat is ook te merken in haar parlementair werk.

Tijdens de coronacrisis sprak De Block als toenmalig minister van Volksgezondheid in de commissie Volksgezondheid de legendarische woorden: “Blijf in uw kot.”

De Block duwt bij de komende verkiezingen de Europese lijst, maar dat is geen verkiesbare plaats.

“Als je ziek bent: blijf in uw kot. Ik meen het!”

- Maggie De Block - Kamerlid

Waar De Block in 2019 de federale lijst nog trok en daar 40.819 mee verzamelde, duwt ze nu de Europese lijst. De voorbije legislatuur werkte ze mee aan 38 wetsvoorstellen of - wijzigingen, stelde ze 27 schriftelijke vragen. Ze stelde ook 34 commissievragen en 16 plenaire vragen.