Infomarkt wateroverlast Londerzeel

Inwoners Londerzeel informeren zich over wateroverlast tijdens druk bezochte infomarkt

don 20 jun

De infomarkt over wateroverlast in Londerzeel was een succes. Zo'n 250 inwoners namen deel. Het initiatief kwam er naar aanleiding van de evaluatie van de overstromingen in Londerzeel rond de jaarwisseling en het riviercontract Vliet-Molenbeek.

De gemeente Londerzeel, de Provincie Vlaams-Brabant, de Vlaamse Milieumaatschappij en het bekkensecretariaat Benedenscheldebekken nodigden de bewoners van Londerzeel dinsdagavond uit op de infomarkt in het Gildenhuis in Londerzeel.

“De vallei van de Vliet-Molenbeek is van oudsher kwetsbaar voor overstromingen. Dit werd begin 2024 nog eens bevestigd. En de klimaatverandering zal de kwetsbaarheid in het gebied alleen maar doen toenemen. Wateroverlast aanpakken is een gedeelde verantwoordelijkheid van waterbeheerders, ruimtelijke planners, crisis- en hulpdiensten én burgers. Enkel door samen te werken aan oplossingen kunnen we de gevolgen van overstromingen maximaal verminderen,” stelt burgemeester Conny Moons.

19 partners werken samen

Om de problematiek aan te pakken en verder te werken aan een gezond en evenwichtig watersysteem engageerden 19 partners zich in 2022 in het riviercontract voor de Vliet-Molenbeek. Het riviercontract van de Vliet-Molenbeek omvat 43 acties voor 4 verschillende thema’s, die getrokken worden door de diverse partners. Er zijn concrete infrastructuurwerken, maar ook acties rond sensibilisering en educatie en voorbereidende studies.

Er zijn in het stroomgebied een heel aantal acties lopend en gepland om wateroverlast te verminderen. Dit gebeurt volgens de principes van de meerlaagse waterveiligheid: een combinatie van maatregelen, en een gedeelde verantwoordelijkheid.

Er worden zowel maatregelen voorzien die de kritieke overstromingen beheersen (protectie), maatregelen die de schade door overstromingen voorkomen of verminderen (preventie) en maatregelen die ervoor zorgen dat we goed voorbereid zijn wanneer een overstroming zich toch voordoet (paraatheid). Voor een aantal knelpuntgebieden zorgt de complexe waterproblematiek er immers voor dat waterbouwkundige maatregelen niet evident zijn. Hier zal in de toekomst verder moeten ingezet worden op individuele bescherming van woningen.

Infomarkt met verschillende standen en doorlopende toelichtingen

De infomarkt was een groot succes. Een 250-tal inwoners van de gemeente kwamen zich informeren. VMM gaf elk uur een presentatie over de knelpunten en oplossingsmogelijkheden. Aan de hand van dronebeelden die werden gemaakt tijdens de wateroverlast werd de omvang van de overstromingen aanschouwelijk. De bewoners kregen na elke presentatie ruim de kans om vragen te stellen aan de experten. Aan de informatiestanden werd doorlopend toelichting gegeven over de waterproblematiek, over wat er nog gepland is, maar zeker ook over welke maatregelen de inwoners zelf kunnen nemen. Daarom waren er ook een aantal gespecialiseerde bedrijven aanwezig met individuele beschermingsmaatregelen.

“In een volgende stap willen we een nieuw overleg plannen met alle partners om de opmerkingen van de bezoekers te bundelen en te bekijken hoe we hiermee - al dan niet als aanvulling op de bestaande plannen - verder aan de slag kunnen. Deze bijeenkomst was immers te waardevol om er niet mee verder te gaan”, sluit burgemeester Moons af.