file_halle.jpg

Inwoners worden opgeroepen om Halle filevrij te maken

9 jaar geleden

De Fietsersbond wil tegen 2020 Halle filevrij maken.  Alle inwoners worden daarom opgeroepen om suggesties te formuleren die een einde kunnen maken aan de files in en rond Halle.

Elke ochtend en avond slipt Halle helemaal dicht. Dat hoeft niet te verbazen als je weet dat de Zennestad dagelijks 7000 studenten over de vloer krijgt. 

Met een nieuwe verkeerscirculatieplan hoopte Halle enkele jaren geleden voor een betere doorstroming te zorgen.  Daardoor kregen ook de fietsers meer ruimte. Op een aantal locaties was er inderdaad een kleine verbetering merkbaar maar daar bleef het ook bij. 

Voor de toekomst staan er nog een aantal grote investeringen gepland die kunnen bijdragen tot een vlottere mobiliteit.  Zo is er al langer sprake van een ondertunneling van de A8.  Ook zullen er 5 nieuwe bruggen gebouwd worden in het raam van de vernieuwing van de kanaalomgeving. 

Maar omdat die infrastructuurwerkzaamheden nog niet meteen voor morgen zijn, wil de Fietersbond Halle nu al enkele praktische oplossingen uitwerken.  De Fietsersbond doet daarbij een beroep op het Mobiliteitsplatform van de stad Halle, verschillende organisaties en scholen en ook de inwoners.  Hen wordt gevraagd concrete voorstellen te formuleren die kunnen bijdragen tot een betere mobiliteit.  De voorstellen worden morgen besproken tijdens een mobiliteitsavond in het Halse stadhuis.  Alle info vind je op www.fietsersbond.be/halle (foto : Fietsersbond Halle)