Verkeersplatform Dilbeek pleit voor radicale herinrichting van N8

vrij 24 nov 2017

Het Dilbeeks Verkeersplatform pleit voor een grondige herinrichting van de N8 of Ninoofsesteenweg. Volgens het Verkeersplatform is de N8 niet voldoende veilig en kan dat veranderen door de invoering van een trambus, rotondes, bredere fiets- en voetpaden en een verbod op links afslaan.

Het Dilbeeks Verkeersplatform is een onafhankelijke stuurgroep met daarin verenigingen, scholen, inwoners en buurtcomités die willen werk maken van een betere mobiliteit en van veiliger verkeer. 

De N8 of Ninoofsesteenweg is al lang één van de voornaamste aandachtspunten van het Verkeersplatform. "De Steenweg is niet veilig en de herinrichting sleept al meer dan 15 jaar aan", aldus voorzitter Robert Lens. In eerste instantie zet het Verkeersplatform in op openbaar vervoer en wil het hat individueel autoverkeer sterk aan banden leggen. Concreet wordt gedacht aan de invoering van een trambus.

Een opvallend voorstel is de invoering van een middenstrook met wisselende rijrichting. In dat geval is er geen middenberm, waardoor er extra ruimte zou vrijkomen voor voetgangers en fietsers. TIjdens de ochtendspits zouden er dan 2 rijstroken worden voorbehouden voor chauffeurs die naar Brussel rijden en dat systeem zou worden omgedraaid tijdens de avondspits.

Verder pleit het Verkeersplatform er voor om geen links afslaan verkeer meer toe te laten. "Op die manier blijft de wachtstrook in het midden vrij oor doorgaand verkeer", zo luidt het. Tot slot moeten er op enkele kruispunten, onder andere aan de oude brouwerij Eylenbosch, rotondes komen. 

De herinrichting van de N8 is weliswaar de bevoegdheid van het Agentschap Wegen en Verkeer, maar toch kan het volgens het Dilbeeks Verkeersplatform geen kwaad om zijn stem te laten horen en wat druk uit te oefenen.