“Aantal vluchten boven de Noordrand neemt opnieuw toe door nieuw geleidingssysteem”

din 10 okt

De burgemeesters van Wemmel, Meise, Grimbergen, Machelen en Vilvoorde krijgen opnieuw meer klachten van inwoners over vluchten die vanop Brussels Airport over de Noordrand vliegen. De burgemeesters vrezen dat de federale overheid “stilzwijgend” de vliegbewegingen boven de Noordrand wil betonneren. Het laatste wapenfeit is een nieuw geleidingssysteem dat de vluchten boven de Noordrand stuurt.  

In 2018 bekwamen de vijf Noordrandgemeenten een vonnis waarin de rechter het bevel gaf om een nieuwe eerlijke verdeling van de vluchten uit te werken. “Maar dat vonnis wordt niet gerespecteerd en de federale overheid betaalt gewoon de dwangsommen die zijn opgelegd”, zegt burgemeester Walter Vansteenkiste. “Zo betaalt de federale overheid 50.000 euro per week aan de vijf gemeenten. Inmiddels gaat het al om zo’n 4,4 miljoen euro aan dwangsommen. Maar het is ons niet om het geld te doen, wij willen een eerlijke spreiding. Die is er nu nog altijd niet. Integendeel we krijgen weer meer vluchten over de Noordrand.”

“Dat komt omdat er  een virtueel geleidingssysteem in gebruik is genomen. Eerst was het een proefproject in 2019, nu blijkt dit “stilzwijgend” definitief te worden. Het geleidingssysteem met een virtueel punt boven Wemmel, leidt de vliegtuigen van en naar Zaventem boven de Noordrand.”

“Dat systeem vermijdt Brussel omdat daar ook dwangsommen moeten worden betaald. Op bepaalde momenten vliegt 60 tot 70 procent van alle vertrekkende vluchten van Zaventem boven de Noordrand. Dat is onaanvaardbaar.”

Burgemeester Hans Bonte (Voouit) van Vilvoorde merkt ook een stijgend aantal klachten op van inwoners in onder andere Kassei en Koningslo. “Het perverse van die dwangsommen, is dat de federale overheid die wil terugeisen van de Noordrandgemeenten, terwijl ze dat voor de dwangsommen in Brussel niet doet”, zegt Bonte. 

“De dwangsommen staan geblokkeerd op een derdenrekening. Maar het gaat ons niet om het geld. Wij willen een eerlijke spreiding en snel. Het dossier belandt sowieso opnieuw op de tafel van zowel de federale als de Vlaamse regering. Tegen eind dit jaar moet de federale regering een vliegwet klaar hebben, die nog voor de verkiezingen van kracht moet zijn.”

“In juli 2024 vervalt de milieuvergunning van Brussels Airport Company (BAC) voor de uitbating van de nationale luchthaven Zaventem. De Vlaamse regering moet zich over een nieuwe vergunning buigen.” 

“We vernamen inmiddels ook dat er een pleidooi is voor een forse verruiming van de luchthavenactiviteiten en dus vluchten. Dat staat in schril contrast met een billijke spreiding. Ondanks het feit dat de vijf Noordrandgemeenten voor de rechter gelijk kregen en dwangsommen ontvangen, onderzoeken we nu om verdere juridische stappen te ondernemen, om een billijke spreiding van de vluchten eindelijk te kunnen afdwingen.”