zwembad_ternat.jpg

Affligem en Liedekerke betalen mee voor de renovatie van Ternats zwembad

maa 24 aug 2015

Affligem en Liedekerke gaan geld vrijmaken voor de renovatie van het zwembad in buurgemeente Ternat. Als gemeenten voor dit soort projecten intergemeentelijk samenwerken kunnen ze ook in aanmerking komen voor een subsidie van de Vlaamse overheid. 

De gemeente Ternat plant een grondige renovatie van het gemeentelijke sportcentrum en zwembad. Dat dateert van de jaren ’70 en is dringend aan renovatie toe. Door de werkzaamheden, die eind 2016 zullen starten, zal het zwembad een jaar lang gesloten zijn. De kostprijs wordt geraamd op 3,3 miljoen euro waarvan een slordige 2 miljoen zal gebruikt worden voor de renovatie van het zwembad.

Hiervoor wil Ternat ook een beroep doen op de Vlaamse overheid. Die kan een subsidie toekennen van maximaal 750.000 euro maar daar zijn enkele voorwaarden aan gebonden. Zo moeten de gemeenten kunnen aantonen dat er voor dit soort projecten intergemeentelijk wordt samengewerkt. Affligem en Liedekerke voegen alvast de daad bij het woord. De samenwerking houdt in dat Affligem voor 75.000 euro tussenkomt in de renovatie. In ruil krijgen de inwoners van Affligem een gunsttarief voor het gebruik van het zwembad. Ook Liedekerke komt met geld over de brug. In ruil zal Ternat tussenbeide komen voor de renovatie van het zwembad De Heuvelkouter waarvoor ook Liedekerke een projectsubsidie zal aanvragen. Een gelijkaardige overeenkomst bestaat al enkele jaren voor de wielerpiste van Affligem.