papiersite-huizingen2.jpg

Gezocht: projectontwikkelaar voor papierfabriek Huizingen

din 15 sep 2015

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant, kortweg POM, zoekt een projectontwikkelaar om de site van de oude papierfabriek in Huizingen klaar te maken voor nieuwe bedrijven. 

De papierfabriek was het voorbije weekend één van de blikvangers van de Open Monumentendag. Gedurende meer dan 450 jaar werd er onafgebroken papier geproduceerd tot 1970. In 2003 kocht de POM de verwaarloosde site en werd er een reconversieproject gestart om de site nieuw leven in te blazen. Het grootste gedeelte van de gebouwen werd gesloopt, enkel de gebouwen met een historisch karakter werden  behouden en vormen nu samen een erfgoedcluster.

De POM restaureerde onlangs de schouw en de productiehal waarin vroeger de papiermachine stonden. De bedoeling is dat er doorheen de open hal een fietspad wordt aangelegd dat de verbinding maakt met de Demeurslaan. Zo wordt de site ontsloten voor de zachte weggebruikers. De overige gebouwen werden volledig opgeruimd en staan in ruwbouwvorm klaar voor verdere afwerking en inrichting met het oog op nieuwe bedrijfsactiviteiten.

Op de percelen die vrijgekomen zijn door de afbraak van oude fabrieksgebouwen zal een KMO-zone ingericht worden. Daartussen wordt een groene as aangelegd met wandel- en fietspaden, een waterpartij en parkeerplaatsen. Langs weerzijden van de parklaan wordt een rijstrook voorzien om de KMO-zone te ontsluiten. Ook het nabijgelegen parkgebied van ongeveer 1 ha groot zal hersteld worden. Tot slot zal de overwelfde Molenbeek die door de site loopt, opnieuw open gelegd worden en een nieuwe meander krijgen. Dat staat te lezen op de website van POM.

“De site biedt veel mogelijkheden maar het is niet de taak van de POM om ze verder te ontwikkelen en te verhuren aan bedrijven”, dat zegt Yvan De Cupere van POM Vlaams-Brabant in gesprek met de Standaard. De ontwikkelingsmaatschappij is daarom op zoek naar een projectontwikkelaar. Wanneer er opnieuw bedrijfsactiviteiten zullen plaatsvinden op de site van de voormalige papierfabriek, is nog niet duidelijk.