gen_11.jpg

Gewestelijk Expresnet pas klaar in 2030?

din 31 jan 2017

De werken aan het Gewestelijk Expresnet, kortweg GEN, lopen andermaal vertraging op. Om de realisatie te voltooien is nog zo’n 800 miljoen euro nodig. Dat heeft het Rekenhof becijferd. Het bericht staat onder meer in De Standaard en L’Echo.

Er is niet alleen een geldtekort, ook communautaire verdeeldheid en een slechte timing steken stokken in de wielen van het Gewestelijk Expresnet. Dat blijkt uit een doorlichting die het Rekenhof maakte op vraag van de Kamer. Het GEN werd zo’n 30 jaar geleden gelanceerd en moest zorgen voor frequente en snelle verbindingen via het spoor tussen de ruime rand en het Brussels Gewest.

Maar de problemen blijven zich opstapelen. Zo ontbreekt er 800 miljoen euro om het GEN te kunnen afwerken. De stortingen van de overheid in het GEN-fonds tussen 2004 en 2014 (2,18 miljard euro) blijken ruim onvoldoende. Bovendien moeten de werken nog starten op de lijnen 124 (Brussel-Nijvel) en 161 (Watermaal-Bosvoorde-Louvain-la Neuve). Ook de GENparkings moeten nog aangelegd worden. Het geld dat begroot werd voor deze werken zal volgens het Rekenhof bovendien ontoereikend zijn.

De vertragingen zijn volgens het Rekenhof voor een groot deel het gevolg van de 60/40-verdeelsleutel die geldt voor een belangrijk deel van de investeringen bij het spoor. Als er 60 eurocent in Vlaanderen wordt uitgegeven moet er ook 40 eurocent in Wallonië geïnvesteerd worden. Maar dat betekent dat wanneer een werf in het ene gewest tijdelijk wordt stopgezet dit ook een vertraging veroorzaakt op de werf in het andere gewest. Ook de verschillende bestuursorganen die de voorbije decennia actief waren worden op de vingers getikt omwille van hun besluiteloosheid. Het Rekenhof vreest dan ook dat het GEN pas in 2030 zal voltooid zijn.