controleur_delijn.jpg

Akkoord De Lijn blijkt slechter dan het vorige: nieuwe stakingsaanzegging

din 30 jul 2019

De vakbonden bij De Lijn Vlaams-Brabant hebben een nieuwe stakingsaanzegging ingediend. Ze willen meer controleurs op de bussen in Brussel, Grimbergen en Dilbeek. Op 10 juli was hierover een akkoord bereikt, maar de vakbonden werden daarna teruggefloten door hun achterban. Vandaag vond er nieuw overleg plaats tussen vakbonden en directie, maar zonder resultaat. Op 20 augustus is een nieuw overleg gepland.

Volgens de vakbonden is et akkoord van begin juli een achteruitgang: "Op 10 juli bereikte we het akkoord dat er in deze regio dagelijks drie ploegen van twee controleurs ingezet zouden worden. Onze achterban wees ons echter op een akkoord uit 2016 waarbij De Lijn alleen al voor 's avonds twee ploegen van twee controleurs beloofde. In vergelijking met dat akkoord is het nieuwe dus een achteruitgang en dat kan niet. Verspreid over 24 uur eisen wij voor deze regio’s nu de inzet van vier ploegen van twee controleurs. In uitzonderlijke omstandigheden moet er bijkomend nog een ploeg van drie mensen kunnen worden ingezet,” aldus Marcel Conters (ACOD), die er niet over te spraken is dat De Lijn info over het akkoord van 2016 achterhield.

'8 à 9 man te kort'
Vandaag kaartten de vakbonden nog eens het actuele tekort aan controleurs aan. "Volgens het huidige organiek kader zouden er 26 Lijn-controleurs actief moeten zijn in Brussel en Halle-Vilvoorde, maar het zijn er momenteel slechts 20. Bovendien zijn er nog mensen in verlof, in thematisch verlof of ziek. Ik raam het aantal controleurs dat tekort is op 8 tot 9," aldus Conters. Naar aanleiding van problemen met jongeren op bussen eiste de socialistische vakbond de voorbije dagen ook meer controles op buslijnen van en naar de recreatiedomeinen van Huizingen en Hofstade.