Nieuwe appelboom sluit biodiversiteitsdossier FeliX Art & Eco Museum af

woe 21 feb

Aan het FeliX Art & Eco Museum in Drogenbos is een appelboom geplant. Daarmee is het biodiversiteitsdossier van het museum symbolisch afgesloten. Acties in het dossier versterkten sinds 2021 de biodiversiteit en groene omgeving van FeliX Art & Eco. Zo werd er een hoogstamboomgaard aangelegd, grazen er koeien in de boomgaard kwam er een kruidentuin.

Het erf van kunstenaar Felix De Boeck omvat zo’n 5 hectare groen in een sterk verstedelijkte omgeving. Via het project van het biodiversiteitsdossier werd dat groen sterker verankerd. Zo worden de twee koeien in de boomgaard mee verzorgd door leerlingen van scholen uit de buurt en omwonenden. Er kwam ook een jaarlijkse appelenpluk en er werd gesensibiliseerd rond de korte keten, erfgoed en het gedachtegoed van Felix De Boeck, die zijn boomgaard vroeger in moeilijke tijden ook openstelde voor het publiek. Ook maken bezoekers kennis met een kruidentuin die wordt onderhouden door vrijwilligers. Alle aspecten van het dossier worden pedagogisch ingezet.

De voorbije maand werd er nog volop aan ontharding gedaan in de voortuin van het museum. Als afsluiter van het project plantten alle betrokkenen vandaag een hoogstamappelboom.