Sint-Pieters-Leeuw beschermt open ruimte in Negenmanneke

Sint-Pieters-Leeuw zet woonzone om naar open ruimte: “Geen honderden woningen, maar landbouw en park”

vrij 29 maa

Sint-Pieters-Leeuw gaat een gebied van zo’n zes hectare woonzone in de wijk Negenmanneke omzetten naar open ruimte. Het grootste deel wordt landbouwgebied, maar er is ook plek voor een park.

Meer dan 10 jaar geleden zette de Vlaamse regering het gebied Reysberg in Negenmanneke om van landbouwgebied naar woonzone. Daardoor zouden er 400 tot 500 woningen op gebouwd kunnen worden. Maar de gemeenteraad beslist nu om het zes hectare grote gebied terug om te zetten naar open ruimte. “De beslissing kadert in de verkavelingsstop die we in 2021 hebben ingevoerd”, zegt burgemeester Jan Desmeth. “Die stop beschermt de open ruimte, waar nog geen wegen en nog geen nutsvoorzieningen aangebracht werden en oriënteert projectontwikkelaars naar de reeds verharde percelen, die her en der als kleine dorpskankers aanwezig zijn. We slaan hiermee twee vliegen in één klap.”

Met de beslissing wordt het gebied gevrijwaard van massale woningbouw. “Ruim twee derde van het gebied wordt gevrijwaard voor de landbouw. Het overige gedeelte, dat het meeste aansluit met het woongebied wordt herbestemd als parkgebied”, besluit schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Keymolen.