Schepen Bart Keymolen en burgemeester Jan Desmeth in de Zuunvallei

Gemeentebestuur haalt in haar advies landbouwgrond en woonzones uit natuurbeheerplan

woe 8 mei

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw laat alle landbouwgebieden en woonzones uit het dossier rond het natuurbeheerplan Zuunvallei halen. Zo wil Leeuw tegemoet komen aan de bezorgdheden van landbouwers en inwoners over hun toekomst. “Het dossier is in handen van het Agentschap Natuur en Bos, maar met dit advies hebben we alvast goed geluisterd naar alle betrokken partijen. De komende weken willen we nu ook echt resultaat boeken,” klinkt het onder andere.

Sinds 1996 is er in Sint-Pieters-Leeuw een natuurbeheerplan voor de percelen langs de Oude Zuun. Sinds 2002 is er ook een natuurbeheerplan voor de uitbreiding langs Volsembroek. Die bestaande plannen vervielen vorig jaar, waardoor er een nieuw plan moest komen. Natuurpunt diende daar een aanvraag voor in bij het Agentschap Natuur en Bos. Het openbaar onderzoek loopt tot 15 mei. Daarbij kan al wie dat wil opmerkingen maken of bezwaren indienen. Op een infoavond over het nieuwe beheerplan bleek grote bezorgdheid te zijn.

“De eigenaars of pachters van landbouwpercelen zijn ongerust, omdat hun percelen ook deel uitmaken van het afgebakende gebied. Daarom vonden we als gemeente dat we alle agrarische gebieden moesten uitsluiten van het dossier, zodat het duidelijk is dat zij volledig gevrijwaard worden,” aldus burgemeester Jan Desmeth (N-VA). “Ook een beperkt aandeel woongebied en enkele goedgekeurde verkavelingen willen we schrappen. Zo zijn ook de bewoners van die kavels verzekerd van hun toekomst.”

De gemeente wil zich ook extra engageren naar de landbouwers toe, zegt schepen van Omgeving Bart Keymolen (cd&v): “We willen zorgen dat het mogelijk blijft voor de landbouwers om hun percelen, die in agrarisch gebruik zijn binnen het VEN- en Habitatrichtlijngebied, verder te blijven werken, aangezien ze nu al rekening houden met de strenge VEN- en Habitatrichtlijnen. Een overschrijving met beheerplan type 4 is hier niet wenselijk,” zegt hij.

De gemeente kreeg alvast een aantal schriftelijke garanties, bijvoorbeeld over de gegarandeerde toegankelijkheid van het natuurgebied en de verdere werking van het Gecontroleerd Overstroming Gebied (GOG) om wateroverlast in lager gelegen wijken te vermijden.

Reactie Natuurpunt

De Leeuwse Natuurvrienden zijn niet bijzonder enthousiast over het advies om alle landbouwgronden uit het natuurbeheerplan te halen. "Er zijn nu eenmaal landbouwgronden die in natuurgebied liggen. Die moeten daar blijven, we kunnen die er niet zomaar uithalen," zegt Filip Dierkens van de Leeuwse Natuurvrienden: