Molenbeekvallei in Londerzeel

Nieuwe poelen en dammen voor Molenbeekvallei

woe 22 mei

De komende jaren worden de Grote en de Kleine Molenbeek versterkt als blauw-groene linten doorheen Asse, Opwijk, Londerzeel, Merchtem en Meise. De waterlopen krijgen extra poelen en dammen, om enerzijds de biotoop van de vinpootsalamander te verbeteren en anderzijds beter regenwater vast te houden.

De komende drie jaar worden er op twintig plaatsen nieuwe poelen gegraven of poelen hersteld. Het project zet ook in op kleinschalige hermeandering van grachten en het aanleggen van dammetjes en stuwen. Zo wordt het regenwater beter vastgehouden in de vallei. Dat verbetert het sponslandschap en biedt voordelen voor de waterhuishouding en de biodiversiteit.

“Door het creëren van vochtige zones en poelen verbeteren we de biotoop en het leefgebied van de vinpootsalamander,” legt Alain De Cré van Natuurpunt Noord-West Brabant uit. “Deze kleinste inheemse salamander houdt van poelen met zuiver water. En daar leven ook andere amfibieën, libellen en insecten in. Die zijn op hun beurt het voedsel voor bijvoorbeeld watervleermuizen.”

Het project “Blauwgroen Netwerk Grote Molenbeekvallei” krijgt bijna 75.000 euro aan subsidies van de provincie Vlaams-Brabant en is een samenwerking van het Regionaal Landschap Brabantse Kouters en Natuurpunt Noord-West Brabant.