elektrische_wagen.jpg

100 acties om CO2-uitstoot te verlagen in Beersel

woe 4 nov 2015

De gemeente Beersel heeft een klimaatplan opgesteld met daarin 100 concrete acties om de CO2-uitstoot op zijn grondgebied te doen dalen met minstens 20 procent tegen 2020. Het plan kwam tot stand met de hulp van de Beerselse bevolking.

“Het voorbije jaar werden onder het motto ‘Beersel zoekt idee. Doe mee voor minder CO2’ verenigingen, bedrijven, horecazaken, gemeentepersoneel, scholen, adviesraden en inwoners van Beersel aangezet om mee na te denken over een klimaatvriendelijke toekomst voor onze gemeente”, vertelt Veerle Leroy, schepen van Milieu, “via participatiemomenten en ideeënbussen konden we honderden ideeën verzamelen. Het resultaat is een klimaatactieplan met honderd acties.”

90 km/uur op de Brusselse Ring

Een van de meest opvallende voorstellen is het verlagen van de maximumsnelheid op de Brusselse Ring tot 90 kilometer per uur. De gemeente wil ook onderzoeken of het financieel haalbaar is om een thermografische luchtfoto van Beersel te laten maken om zo te kunnen zien welke huizen extra isolatie nodig hebben. Nieuw is ook de actie ‘Bende van Beersel’, die onlangs werd gelanceerd om de Beerselse kinderen via de scholen aan te zetten om zuiniger om te springen met energie. Het volledige klimaatplan vind je op http://www.beersel.be.