Simulatie Ring Zaventem
© De Werkvennootschap

Herinrichting noordelijk deel Ring rond Brussel komt dichterbij

zat 9 maa

De reorganisatie van de Ring rond Brussel kan starten. De Vlaamse regering keurde het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de herinrichting van het noordelijke deel van de Ring rond Brussel goed. De Ring kreunt onder de verouderde infrastructuur en moet veiliger worden. In de ruime omgevingen moeten zowel fietsers, voetgangers, het openbaar vervoer als automobilisten een betere doorstroming krijgen, zeker in de woon- en werkomgeving.

De Ring wordt aangepakt van Groot-Bijgaarden tot en met Kraainem. Op dat traject worden 115 onveilige punten weggewerkt, komen er 27 veilige fiets- en voetgangersverbindingen, wordt sluipverkeer aangepakt, en wordt er extra groen gecreëerd. Dat gebeurt allemaal gefaseerd.

“Door de op- en afritten anders te organiseren en de infrastructuur logischer te maken, maken we de Ring veiliger,” klinkt het bij de Werkvennootschap. “Zo leggen we in de zone Machelen-Zaventem-Kraainem een parallelstructuur aan die de verkeersstroom opsplitst in stedelijk en doorgaand verkeer. Zo verminderen de weefbewegingen tussen auto’s, zijn er minder incidenten en verbetert de doorstroming.”

Nu het GRUP definitief is vastgesteld door de Vlaamse regering, werkt de Werkvennootschap de plannen definitief uit en vraag het de nodige omgevingsvergunningen aan.