Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Boskantcomité reageert positief op nieuwe invulling projectsite Westrode

Boskantcomité reageert positief op nieuwe invulling projectsite Westrode

Het Boskantcomité reageert positief op de nieuwe invulling van de projectsite Westrode. Er komt geen megabedrijvensite. Meer dan 65 hectare of zo’n 90 procent van de zone blijft open ruimte met groene, zachte bestemmingen. Er komt voor lokale en duurzame bedrijven ook een zone die rechtstreeks naar de A12 wordt ontsloten. 

Het dossier over de inplanting van een industriezone van 80 hectare langs de A12 grenzend aan Westrode, dateert van de jaren zeventig van vorige eeuw. Haviland had in 1979 een onteigeningsbesluit in handen. Die onteigeningen kwamen er pas in 1988. Daarna lag het dossier jarenlang stil. In 2005 werd een Gewestelijk Uitvoeringsplan (GRUP) opgemaakt in opdracht van de Vlaamse regering om de bedrijvenzone Westrode mogelijk te maken. 

Enkele buurtbewoners gingen hiertegen in beroep en verkregen de vernietiging van het plan bij de Raad van State in 2010. Het hele proces moest worden overgedaan. Nog eens dertien jaar later is er nu eindelijk een plan dat gedragen wordt door de inwoners. 

Verfijnen
“We pasten het voorstel van invulling verder aan en verfijnden het nog dankzij de nieuwe input van experten en inwoners”, zegt ruimtelijk procesmanager Tom Lagast (Space-Lab). “Het uitgangspunt om meer dan 65 ha of zo’n 90 procent van de site om te vormen van een harde naar een zachte bestemming, blijft bewaard. Net als de optie om een zone voor lokale en duurzame bedrijven te voorzien, die rechtstreeks naar de A12 wordt ontsloten.” 

“We behielden het idee van de geluidsbuffering door het oprichten van een groen bermenlandschap. Aan de oostzijde is er ruimte voor een ecologisch gemengd landbouwbedrijf dat zich richt op de korte keten, maar ook mee kan instaan voor landschapsonderhoud.”

Buffer
De bedrijvenzone wordt volgens Lagast zo ingeplant dat mogelijke hinder voor de omgeving zo klein mogelijk is. “Er komen een begroeide geluidsmuur, collectieve groene parkings, een groene en natte buffer rond de zone en vlotte en comfortabele voetgangers- en fietsverbindingen met het dorp”, besluit de procesmanager.

Willy Kerremans (68) is lid van het Boskantcomité en reageert tevreden. “Ik ben zeker niet alleen. Ik ben blij dat de inwoners die zich destijds verzetten, nu hun gram halen”, zegt Kerremans. “Er komt geen megabedrijvenzone, maar wel veel open ruimte.”

Paalwoningen
“Belangrijk om weten, is dat er in 2007 tijdens graafwerken restanten van een tiental paalwoningen uit de Gallo-Romeinse tijd zijn gevonden. Het zou mooi zijn mocht dat stukje geschiedenis ook in het toekomstige infopunt een plaats krijgen op de site. Zo kijken we daar niet alleen naar de toekomst, maar ook naar het verleden van de site.”

In maart komt het finale voorstel op de Meisese gemeenteraad. Daarna maakt Haviland een Ruimtelijk Uitvoeringsplan op en uiteindelijk zal de Vlaamse regering een beslissing nemen over de invulling van de site. Dat kan nog enkele jaren duren. 

Simulatiebeeld: Haviland/Space-lab