Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Circulatieplan Faubourg wordt bijgestuurd, maar ongenoegen blijft

Circulatieplan Faubourg wordt bijgestuurd, maar ongenoegen blijft

De bijsturingen voor het circulatieplan in wijk Faubourg komen er in augustus. Dat laat bevoegde schepen Barbara de Bakker (Groen) weten. De wijkbewoners reageren ontgoocheld.

 

Eind april nam het stadsbestuur de beslissing om het circulatieplan in de wijk Faubourg, na een evaluatie van de proefopstelling, grondig bij te sturen. Dat gebeurde mede onder druk van massaal protest door de buurtbewoners. “De aangekondigde aanpassingen zullen in augustus uitgerold worden, en vanaf dan zal de finale circulatie in voege treden, laat schepen van Mobiliteit de Bakker nu weten. “De vooropgestelde planning, einde juni, bleek niet haalbaar”, zegt ze. “Verder steekt het vroege bouwverlof dit jaar ook stokken in de wielen. Het belangrijkste voor het schepencollege is om de aanpassing te doen in een kalme periode, voor het nieuwe schooljaar begint.”

Na de beslissingen van het stadsbestuur is er nog een overleg geweest tussen de burgemeester en de actiegroep die ook een petitie indienden tegen het plan. In dit gesprek werden vier ingrepen gevraagd. “Aan twee daarvan kan tegemoet gekomen worden. De weerkerende vraag voor het opnieuw omkeren van de rijrichting in de Rozenstraat wordt echter niet gevolgd. Zowel aan de sporthal Hazeweide als in de Perksestraat zou dit opnieuw meer onveiligheid creëren.”

De aanpassingen zullen zoveel als mogelijk tegelijk, in één beweging, worden uitgevoerd. Belijning moet worden verwijderd en nieuwe aangebracht, nieuwe borden geplaatst en oude verwijderd. Ook rijbaankussens en digitale snelheidsborden moeten geplaatst worden. Alle ingrepen en nieuwe borden zullen in juli en augustus geplaatst worden. De onthulling van de borden is dus voor augustus.

Al deze acties bundelen en op elkaar afstemmen is een groot deel van waarom het langer duurt dan verhoopt. “Enkele zaken zijn beslist maar kunnen niet meer dit jaar worden uitgevoerd. De belangrijkste daarvan zijn verhoogde kruispunten. Maar er is ook beslist om de verkeersstromen op het kruispunt Leuvensesteenweg met de Bavaylei beter te visualiseren, dit op veelvuldige vraag van de bewoners en gebruikers. De rode bedekking is er te groot en de fietser weet niet goed wat zijn plaats is. Ook de auto’s moeten meer vertragen. Nadat bleek dat ‘gewone’ verkeerstechnische signalisatie en symbolen hier niet volstaan, is opdracht gegeven om dit op een creatieve manier vorm te geven met behulp van een straatkunstenaar. Het buitenland toont ons dat creativiteit in dit soort situaties een meerwaarde kan brengen.”

In de wijk wordt ontgoocheld gereageerd. “Heel Faubourg is hier niet mee opgezet”, zegt spreekbuis Filip Eerdekens. “De schepen vraagt nog een gesprek maar ik heb haar duidelijk gemaakt dat als er geen wijzigingen meer komen dat voor ons niet meer hoeft. De frustratie zit zo diep dat wijkbewoners zelfs nadenken over agressievere acties zoals borden bedekken en straten bezetten.”