Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Eén of twee vaccinatiecentra in het Pajottenland?

Eén of twee vaccinatiecentra in het Pajottenland?

De zoektocht naar geschikte vaccinatielocaties in het Pajottenland verloopt moeilijker dan elders in de regio. Dat heeft te maken met het toch wel bijzondere karakter van de eerstelijnszone Pajottenland. Die is zeer uitgestrekt met in het noorden dichtbevolkte gemeenten en in het zuiden en het westen zeer landelijke, dunbevolkte gemeenten waar de mobiliteit problematisch is en je nauwelijks infrastructuur hebt om een mogelijk vaccinatiecentrum in onder te brengen.

De eerstelijnszone Pajottenland  omvat de gemeenten Dilbeek, Ternat, Lennik, Roosdaal, Gooik, Herne, Galmaarden en Bever, samen goed voor 102.000 inwoners. Ze zijn er in het Pajottenland nog niet uit of ze gaan werken met één centraal vaccinatiecentrum of met twee centra die geografisch gespreid zijn. Maar de kans is groot dat de uitgestrektheid van de zone doorslaggevend wordt voor de keuze. “De bevolkingsdichtheid in Dilbeek, Ternat en Lennik is veel groter dan hier beneden in het Pajottenland maar de afstand is dan weer erg nadelig voor iemand die bijvoorbeeld uit Bever moet komen”, legt burgemeester van Herne Kris Poelaert (CD&V) uit. “Dus daarom is het volgens mij beter dat we gaan voor twee locaties in plaats van één centrale.”

De tijd dringt, want morgen moeten de eerstelijnszones hun mogelijke locaties overmaken aan de Vlaamse overheid. "We hebben maandag met de burgemeesters van onze ELZ-zone een overleg gehad en daar hebben we afgesproken dat ieder gemeente een aantal locaties die in aanmerking komen aan zal duiden. Die gaan we vanavond bespreken zodanig dat we tegen morgen 13 uur kunnen bekend maken welke de locaties zijn voor onze zone."