Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Federale Politie wil slipschool in Hellebos voortzetten

Federale Politie wil slipschool in Hellebos voortzetten

De Federale Politie heeft een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd om de slipschool in het Hellebos voort te zetten. Natuurpunt roept op om massaal bezwaarschriften in te dienen tegen de vergunning.

De slipschool werkt al meer dan vier jaar zonder vergunning. “Er is ook een geschiedenis van onder meer illegale kap van bomen, illegale bouw van zonevreemde constructies en opslag van autowrakken”, zegt Natuurpunt. ‘Wij vinden het schrijnend dat een overheidsinstantie zich niet houdt aan geldende wetgeving en wil investeren in een voor de natuur nefast project op deze locatie.”

Naast Natuurpunt verzetten ook Groen Kampenhout, de buurt en de gemeente Kampenhout zich tegen de slipschool. Zo besliste Kampenhout unaniem om de slipschool te sluiten, daarna werd beslist om het militair domein te herbestemmen naar natuurgebied. “Een nieuwe vergunning afleveren voor de slipschool zou helemaal tegen de tijdgeest ingaan. Een slipschool middenin natuurgebied kunnen we niet langer dulden. Dergelijke activiteiten horen thuis in een industriezone”, zegt Groen-gemeenteraadslid Machteld Soetemans.

Toch heeft de Federale Politie een omgevingsvergunning aangevraagd zodat het de activiteiten in het Hellebos kan voortzetten. Het openbaar onderzoek loopt nog tot en met 5 februari. Het is de provincie Vlaams-Brabant die zich daarna over de aanvraag zal moeten buigen.