Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Groen licht voor ruilverkaveling Gooik

Groen licht voor ruilverkaveling Gooik

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel (CD&V) heeft de ruilverkaveling Gooik goedgekeurd. De ruilverkaveling van 2.897 hectare is de grootste van Vlaanderen en moet een voorbeeld zijn voor andere openruimtegebieden. Door investeringen moeten alle huidige functies van het gebied versterkt worden. Een paar maanden geleden kwam er nog protest tegen het project.

In de ruilverkaveling Gooik worden verschillende functies met elkaar verweven. Het grootste deel van het gebied bestaat uit akkers en weides die bewerkt worden door landbouwers. Daartussen zijn er belangrijke natuur- en landschapswaarden die heel wat fietsers, wandelaars en ruiters aantrekken. Ook wonen er heel wat mensen verspreid in het gebied en zijn er interessante cultuurhistorische erfgoedrelicten terug te vinden.

Door te investeren in de ruilverkaveling kan Gooik op een integrale manier naar de open ruimte kijken en worden de bestaande elementen versterkt, klinkt het. Nu het project is goedgekeurd, heeft de Vlaamse regering daar 13 miljoen euro veil voor. De gemeente Gooik, de provincie en de eigenaars van de landbouwgronden investeren samen nog eens 6,5 miljoen euro. Vooral de landbouw moet door het project rendabeler en duurzamer worden. Er komen betere wegen en erosiebuffers. Om een antwoord te bieden op de klimaatveranderingen zal er ook een overstromings- en infiltratiegebied worden aangelegd. Daarbij worden de natuurplekjes Kesterheide, Lombergveld en Neigembos versterkt. Op termijn moet er dan ook 80 hectare aan bijkomende natuur gerealiseerd worden. Zo komt er ook een ecotunnel tussen Kesterheide en Lombergveld en worden er hagen, houtkanten en hoogstamboomgaarden aangelegd. De bewoners krijgen veiligere fietspaden in de woonkernen en 40 kilometer aan nieuwe wandelwegen. Er komt een uitkijktoren op de Kesterheide en een veilige wandelbrug over de Ninoofsesteenweg. Op twee belangrijke Romeinse archeologische sites worden maatregelen genomen om de ontdekkingen goed te bewaren.

Een paar maanden geleden rommelde het nog in Gooik toen heel wat aanvragers van de ruilverkaveling zich terugtrokken uit het project. Meer dan 50 landbouwers vroegen toen om een kleinschaliger alternatief voor het ruilverkavelingsproject. Ze vrezen dat het grote project de Gooikse gronden kapot zal maken.