Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Grote vraag naar meertaligheid op arbeidsmarkt in Vlaamse Rand

Grote vraag naar meertaligheid op arbeidsmarkt in Vlaamse Rand

Wie een job te pakken wil krijgen in de Vlaamse Rand, spreekt naast het Nederlands best ook Frans of Engels. Dat blijkt uit cijfers van de VDAB.

De VDAB ging na welke talenkennis in 2018 werd gevraagd in vacatures en welke talen niet-werkende werkzoekenden kennen. Uit die cijfers blijkt dat in Vlaanderen voor bijna 9 op de 10 jobs de kennis van het Nederlands noodzakelijk is. Het Nederlands machtig zijn, blijkt nog maar eens cruciaal in de zoektocht naar een job. Maar in de Vlaamse Rand is de kennis van alleen het Nederlands in een heel aantal gevallen niet voldoende. In Vilvoorde, Machelen en Zaventem wordt bijvoorbeeld in 42% van de vacatures ook de kennis van het Frans gevraagd. Ook het Engels is vaak een vereiste. “Sprekend was de grote vraag in de gemeenten Machelen (63,4%), Zaventem (48,6%) en Vilvoorde (43,9%)”, klinkt het bij de VDAB. “Voor Machelen gaat die vraag deels terug op de aanwezigheid van spelers in de informatica, media en telecomsector, een sector waarin kennis van het Engels bij uitstek belangrijk is. Engels werd binnen deze sector in 55,7% van de vacatures gevraagd. Voor Zaventem en Vilvoorde gaat de grotere vraag vooral terug op de vestiging van enkele grote spelers in de luchtvaartsector en zakelijke dienstverlening.”

Talenkennis

Wat betreft de kennis van het Nederlands bij niet-werkende werkzoekenden, geeft de VDAB enkel cijfers mee voor heel Vlaanderen. "Bijna alle niet-werkende werkzoekenden ingeschreven bij VDAB geven aan dat zij kennis hebben van het Nederlands: in 2018 meldden maar liefst 96,5% van de werkzoekenden over deze talenkennis te beschikken", zegt de VDAB. Opvallend is wel dat bijna 1 op de 8 aangeeft dat het om beperkte kennis gaat. De werkzoekenden in de Vlaamse Rand scoren wel beter op kennis van het Frans en het Engels in vergelijking met de rest van Vlaanderen. "Wat betreft het Frans lag het aanbod in 2018 binnen de regio’s Vilvoorde en Leuven globaal genomen het hoogst in de 19 gemeenten van de Vlaamse rand, met een aandeel werkzoekenden met talenkennis Frans van 85,0% in Merchtem tot 98,0% in Linkebeek. Gemiddeld is dat in Vlaanderen 58 procent. Het grotere aanbod is te linken aan de nabijheid van Brussel en de migratie van Franstaligen naar de randgemeenten." Werkzoekenden spreken ook vaker Engels in de Vlaamse Rand. In Vlaanderen gaat het gemiddeld om 67,4 procent. In de regio Overijse is dat bijvoorbeeld 77 procent.

Job- en taalcoaching

Om de kennis van het Nederlands bij niet-werkende werkzoekenden te verhogen wil Vlaams minister van Werk Hilde Crevits de komende maanden de bestaande systemen van job- en taalcoaching herbekijken. "Wie het Nederlands minder goed beheerst, heeft minder kansen om uit te stromen naar een job", zegt Crevits. "Zes maanden na instroom in werkloosheid ligt het aantal werkzoekenden dat werk vond gemiddeld 21 procent lager bij wie een taalachterstand Nederlands heeft. We werken nu al met een Individuele Beroepsopleiding met Taalcoaching en Nederlands op de werkvloer. Omdat de arbeidsmarkt evolueert, willen we de job- en taalcoaching de komende tijd aanpassen aan de veranderende noden."