Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Halle geeft stedelijk zorgpersoneel ‘gevarenpremie'

Halle geeft stedelijk zorgpersoneel ‘gevarenpremie'

De stad Halle gaat het eigen zorgpersoneel dat tijdens de coronacrisis instond voor zorgtaken een gevarenpremie uitkeren. Voor de periode van maart tot en met juni wordt hiervoor 76.000 euro uitgetrokken. De maatregel is een onderdeel van het herstelplan dat het stadsbestuur maandag bekendmaakte en dat Halle in totaal zo'n 3 miljoen euro zal kosten. 

Halle geeft de gevarenpremie “omdat de werkzaamheden van het zorgpersoneel de normale mate van gevaar en ongezondheid bij de uitvoering van de job overstegen" en daarnaast ook de fysieke en mentale druk enorm toenam.

In aanmerking voor de premie komt het stedelijk zorgpersoneel dat werkzaam is in het woonzorgcentrum Zonnig Huis, de assistentiewoningen Centrum Van Koekenbeek en Ten Hove en de medewerkers van de cluster extramurale zorg die instaan voor de schoonmaak en verzorging van de cliënten die tot de risicogroep behoren. Administratief personeel komt niet in aanmerking. Halle gaat voor zorginstellingen ook werk maken van een strategische stock aan beschermingsmateriaal.

Steun voor alle inwoners

De stad voorziet ook financiële steun voor elke inwoner die door de coronacrisis in financiële moeilijkheden is geraakt. Dat gebeurt na een financieel en sociaal onderzoek. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar steunvragen in het kader van gezondheidszorg en huur. Voor dit alles is een bijkomend bufferbudget voorzien van 250.000 euro.

En er is meer. Zowel naar aanleiding van de opening van de winkels als van de horeca past de stad voor elke 'Halle Trakteert' bon 10 procent bij.

Ter ondersteuning van handel, horeca en bedrijfsleven schrapt de stad heel wat belastingen voor de periode tussen 13 maart en 30 september 2020. De subsidiepot aan verenigingen wordt eenmalig met 25 procent verhoogd.

In het najaar wordt een herdenkingsmoment georganiseerd voor allen die stierven.